Meeste Amerikanen twijfelen aan onafhankelijkheid media

Meeste Amerikanen twijfelen aan onafhankelijkheid media

Bijna 59% van de Amerikaanse bevolking twijfelt aan de onafhankelijkheid van de Amerikaanse massamedia. Dat blijkt uit een enquête dat het Franse onderzoeksbureau IFOP in opdracht van de Russische nieuwssite Sputnik liet uitvoeren. Het onderzoeksbureau vroeg in totaal 802 respondenten in de Verenigde Staten naar hun mening over de berichtgeving van de Amerikaanse mainstream media ten aanzien van binnenlands en buitenlands nieuws. Ook werd de vraag voorgelegd of de mainstream media al dan niet beïnvloedt worden door politici en door grote bedrijven.

Uit de enquête, die eind september werd afgenomen, bleek dat 59% van de respondenten van mening is dat de mainstream media onvolledig of oneerlijk berichten en dat dit samenhangt met beïnvloeding van de media door bedrijven en politiek. Vergeleken met een soortgelijke enquête die in mei 2015 werd gehouden door ICM Research is dat een toename van zes procentpunt, want toen gaf 53% van de respondenten een bevestigend antwoord op deze vraag.

De resultaten van het onderzoek wijzen op een toenemend wantrouwen van de Amerikaanse bevolking ten aanzien van de mainstream media. Ondanks het feit dat het aantal respondenten in deze enquête relatief klein is komen de resultaten overeen met een eerder onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Ook daaruit kwam naar voren dat het vertrouwen in de Amerikaanse mainstream media in 2016 tot een historisch dieptepunt was gedaald.

Amerikaanse verkiezingen

Het vertrouwen in de Amerikaanse media heeft een flinke deuk opgelopen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2016. Donald Trump wist de presidentsverkiezingen te winnen, terwijl hij in de media veel meer negatieve publiciteit kreeg dan zijn opponent Hillary Clinton. Trump sloeg na zijn overwinning terug door de Amerikaanse massamedia als 'fake news' te bestempelen.

Opvallend is ook dat de aanhangers van Trump veel wantrouwiger zijn ten aanzien van de mainstream media dan de mensen die op Clinton stemden. Van de respondenten die op Trump stemde had 75% geen vertrouwen meer in de mainstream media, terwijl dat percentage bij de Clinton stemmers met 38% veel lager was.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/921829947093733376

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »