Lezersvraag: Hoeveel vermogen in goud en cryptomunten?

Lezersvraag: Hoeveel vermogen in goud en cryptomunten?

Goud en Bitcoin hebben de laatste jaren een mooi rendement behaald, maar is dat ook een goed argument om vol in deze beleggingscategorieën te stappen? Die vraag stelde een abonnee ons deze week. Een interessante vraag, omdat een traditionele beleggingsportefeuille met alleen aandelen en obligaties op zichzelf niet toereikend is om vermogen te beschermen én een goed rendement te behalen. Zijn goud en crypto dan de oplossing? En hoeveel goud en crypto zouden we dan aanraden in een crisisbestendige beleggingsportefeuille?

Antwoord

Een van de belangrijkste aspecten met beleggen is het beheersen van risico, en daar doelen vermogensbeheerders ook op als ze het hebben over spreiding. Helaas zijn edelmetalen en crypto in de wereld van vermogensbeheerders nog niet breed geaccepteerd en ligt de focus nog steeds vooral op aandelen en obligaties. Zoals we in verschillende analyses al hebben geschreven werkt deze strategie niet meer op het moment dat zowel obligaties als aandelen dalen. Een traditionele beleggingsportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties levert dan niet meer de gewenste bescherming op.

Deze tijd vraagt dus om een alternatieve visie op beleggen en om een andere manier van spreiding. Door de hoge inflatie en onzekerheid over de waarde van het geld zouden we aanraden om meer tastbare bezittingen in uw totale vermogensverdeling op te nemen. Dat kan een eigen woning zijn, maar ook edelmetalen, kunst of grond. Ook daar geldt dat spreiding belangrijk is, want zoals Eric Mecking in deze analyse laat zien is de huizenmarkt in Nederland momenteel overgewaardeerd. Het is onder de huidige marktomstandigheden risicovol om veel vastgoed te hebben als daar ook een hoge hypotheekschuld tegenover staat.

In een scenario waarin de huizenprijzen dalen kunt u financieel onder water komen te staan. U loopt dan het risico dat u op een ongunstig moment moet verkopen en verlies moet nemen. Vastgoed in andere landen, waar de prijzen minder hard zijn gestegen, kan dan aantrekkelijker zijn als diversificatie. Cryptomunten als Bitcoin zijn strikt genomen geen tastbare bezitting, maar staan wel buiten het financiële systeem. Met andere woorden: overheden en centrale banken kunnen geen cryptomunten bijdrukken. In dat opzicht zijn virtuele munten dus een unieke beleggingscategorie, die weinig correlatie lijkt te vertonen met andere beleggingscategorieën.

Het idee achter beleggen in tastbare bezittingen is dat u daarmee uw vermogen beschermt tegen een scenario waarin de munt waardeloos wordt. In het eerste deel van ons boek hebben we al een aantal voorbeelden laten zien van wereldrijken die ten onder gingen. Dat ging vaak gepaard met een destructie van het geld, bijvoorbeeld door het monetair financieren van schulden of door overheden die hun schulden simpelweg niet meer terugbetalen. Door de geschiedenis heen hebben veel spaarders op die manier hun geld verloren. Ook zijn er door de geschiedenis heen vaak banken omgevallen, waardoor spaartegoeden verdampten. Heeft u tastbare bezittingen zoals vastgoed, grond, edelmetalen of kunst, dan kunt u daarmee uw koopkracht in stand houden. Als een geldsysteem uit elkaar valt en er komt een nieuw geldsysteem, dan kunt u uw bezittingen in de nieuwe valuta verkopen tegen een marktconforme prijs.

Neerwaarts risico

Om uw vermogen op lange termijn in stand te houden en te laten groeien is het ook van belang om het neerwaartse risico te beperken. Dit wordt in de financiële wereld ook wel drawdown genoemd. Aan het begin van de coronapandemie verloren aandelen ongeveer een derde van hun waarde, terwijl goud veel minder hard daalde. Maar in het voorjaar van 2013 daalde de goudprijs hard, terwijl aandelenkoersen toen in een stijgende trend zaten. Op dat moment was het niet gunstig om volledig in goud te zitten. En sinds vorig jaar november zijn de prijzen van virtuele munten meer dan gehalveerd. Zit u volledig in Bitcoin, dan is dat een verlies dat u moeilijk weer goed kunt maken. Dan is het verlies nemen of heel lang wachten tot u weer in de plus staat.

De realiteit is dat aandelen, goud en cryptomunten allemaal goede en slechte periodes hebben gekend, waardoor het beter is om enige spreiding aan te houden. Zat u in 2000 vol in de AEX index, dan duurde het twintig jaar voordat u weer op het oude niveau zat. Had u in 1980 op de top goud gekocht, dan duurde het bijna dertig jaar voordat u weer in de plus stond. Daarom blijft spreiden belangrijk. Hoe u dat vermogen wilt spreiden is afhankelijk van hoeveel risico u wilt nemen en van de termijn waarop u gaat beleggen. Belegt u voor de lange termijn, dan kunt u meer risico nemen. Zo lang u inkomsten heeft hoeft u de beleggingen niet op een ongunstig moment te verkopen. Wilt u minder risico, dan is een meer defensieve beleggingsstrategie verstandiger.

De AEX-index stond na twintig jaar pas weer boven het niveau van 2000

Na de piek in 1980 volgde een lange dalende trend voor goud en zilver

De coronacrisis raakte aandelen harder dan goud

Hoeveel goud en crypto in de portefeuille?

Om terug te komen op de vraag hoeveel procent van uw vermogen u in goud kunt beleggen: Volgens de World Gold Council leverde een weging van 5 tot 15 procent goud de afgelopen tien jaar een positieve bijdrage aan het rendement. Ook verlaagde goud het neerwaarts risico van een beleggingsportefeuille met aandelen en obligaties. Ook blijkt uit het onderzoek dat goud goed presteert bij hoge inflatie en bij dalende aandelenkoersen. Dat betekent dat de omstandigheden om goud te kopen nog steeds zeer gunstig zijn. We zouden op dit moment dus ook een weging van 20 tot 25 procent in goud kunnen onderbouwen.

Voor wat betreft Bitcoin en andere cryptomunten ligt het wat ingewikkelder. Dit is een nieuwe en zeer volatiele beleggingscategorie, waarvan de waarde behoorlijk kan fluctueren. Sinds november vorig jaar is de waarde van de cryptomarkt meer dan gehalveerd. Sommige cryptomunten zijn nog meer in waarde gedaald of zelfs compleet waardeloos geworden. We zouden vanwege de grote volatiliteit dus niet aanraden om meer dan 5 tot 10 procent van het vermogen in cryptomunten te beleggen. Daarvoor is deze beleggingscategorie nog te volatiel. Uiteraard kunt u besluiten meer vermogen in goud en cryptomunten te investeren, maar dan wordt het meer speculeren dan beleggen.

Zijn aandelen interessant?

Het nadeel van zowel goud als virtuele munten is dat beide geen inkomsten genereren. Aandelen leveren wel inkomsten op in de vorm van dividend. Bovendien bewegen aandelenkoersen op de lange termijn mee met de inflatie en bieden ze in dat opzicht wel enige bescherming tegen geldontwaarding. Met aandelen belegt u tenslotte in bedrijven, die bezittingen op hun balans hebben staan en die winst kunnen maken. Daardoor blijft het aan te raden om een deel van uw vermogen in aandelen te beleggen, maar u dient dan wel selectief te zijn in de sectoren en landen waarin u belegt. De populaire technologieaandelen zijn nog steeds relatief duur, zeker nu de rente oploopt en de winstverwachtingen tegenvallen.

Gezien de huidige economische omstandigheden zouden we de voorkeur geven aan aandelen die aantrekkelijker gewaardeerd zijn (waardeaandelen) en aan defensieve aandelen. Denk aan fabrikanten van levensmiddelen en aan olieproducenten, zeker de aandelen die een goed dividend uitbetalen. De populaire technologieaandelen zijn de laatste maanden flink in waarde gedaald, maar hebben nog steeds een significant neerwaarts risico. Zeker als de rente oploopt en de economische vooruitzichten verslechteren.

Cash is king?

Door hoge inflatie en lage rente lijkt er geen enkele reden meer te zijn om veel cash aan te houden. Met cash bedoelen we dan liquide middelen zoals geld op de bankrekening of kortlopende staatsobligaties. Door negatieve rente kost het aanhouden van cash momenteel meer dan het oplevert. Toch kan het in deze tijden, waarin alle waarderingen van aandelen tot obligaties en van vastgoed tot klassieke auto's door de lage rente tot recordhoogte zijn gestegen, aantrekkelijk zijn om een significant deel van uw vermogen momenteel toch in cash te houden. Ook kan het nuttig zijn om wat fysiek cash, dus munten en bankbiljetten, aan te houden. Daarmee kunt u altijd betalen, ook als er een bankencrisis is en de toegang tot banktegoeden beperkt wordt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Griekenland tijdens de Europese schuldencrisis.

De economische omstandigheden zijn momenteel erg onzeker en veel mensen zullen er door stijgende prijzen in koopkracht op achteruit gaan. Ook lopen de steunmaatregelen van de coronacrisis af, waardoor veel ondernemers geld nodig hebben om bijvoorbeeld belastingschulden terug te betalen. Banken hebben nu al meer geld opzij gezet om een toename van het aantal faillissementen op te vangen. Dit kan een nieuwe crisis veroorzaken met dalende aandelenkoersen en lagere huizenprijzen. Als dat scenario zich voltrekt, dan is het interessant om nu nog wat cash achter de hand te houden. Zo kunt u in een crisis, als veel mensen hun beleggingen moeten verkopen, voor een veel lagere prijs instappen. In dit deflatoire scenario zal uw geduld rijkelijk worden beloond.

Wilt u meer weten over goud en Bitcoin? In ons boek Van Goud tot Bitcoin! geven we praktische tips over het veilig kopen en bewaren van deze alternatieve beleggingen.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »