Internationale coalitie grote verliezer in Syrië

Internationale coalitie grote verliezer in Syrië

Voor het Syrische volk is de ellende nog lang niet voorbij en het zal nooit meer worden zoals voorheen. Er zijn te veel doden en er is teveel verwoest. Toch kan deze oorlog ook een soort heilzame uitzuivering betekenen. In het begin zijn sommige hooggeplaatsten meteen overgelopen “om aan de goede kant te staan” als Syrië eenmaal ontwricht zou zijn. Anderen waren echter nog meer gemotiveerd om land en volk te verdedigen.

Nu mogen we al zeggen dat het kleine en bijna weerloze Syrië de overwinnaar is dankzij zijn eenheid, de heldenmoed van zijn soldaten en de hulp van zijn trouwe bondgenoten. Syrië toont zich nu de absolute leider in de bestrijding van het terrorisme. Dit betekent dat de oppermachtige “internationale coalitie” de schandelijke verliezer is.

Onder het voorwendsel van de strijd tegen het terrorisme hebben ze het land en het volk verwoest en uitgemoord, de islamitische staat geholpen, de terroristen getraind, betaald en bewapend. Allemaal om hier baas te kunnen zijn, om beslag te leggen op de olie en gas, om Rusland en Iran buiten spel te zetten en de absolute wereldheerser te spelen.

Syrië is nu voor de CIA wellicht de grootste nederlaag uit zijn geschiedenis. Miljarden verspild voor niets. En dit is niet zonder nieuwe gevaren. Wie een overmacht aan vernietigingswapens bezit en toch verslagen wordt is tot alles in staat en wordt gemakkelijk verleid om een totale oorlog te beginnen… en deze keer met atoomwapens.

Laten we bidden en ijveren opdat het niet zou gebeuren, want we staan er wel dicht bij. Over de toestand in Syrië en de geopolitiek ontving ik weer van lezers een overvloed aan degelijke informatie en beeldmateriaal, die ik graag en dankbaar doorgeef.

Amerikaanse sancties

De Amerikaanse elite heeft met een monsterscore, zoals in de grootste dictaturen gebruikelijk is, een tekst van 70 bladzijden met sancties tegen Rusland, Iran, Noord-Korea goedgekeurd, geheel zonder grond. Eind vorig jaar had Amerika al een aantal Russische diplomaten uitgewezen, waarop Poetin behoedzaam en origineel antwoordde door de Amerikaanse diplomaten uit te nodige voor een nieuwjaarsreceptie!

Met steeds grotere brutaliteit en agressiviteit stuurt Amerika aan op een oorlog. Vriendelijkheid langs één kant blijft echter niet duren. Als antwoord gooit Poetin 755 Amerikaanse diplomaten en personeel het land uit. Amerikanen mogen nu precies evenveel personeel hebben in Rusland als Rusland in Amerika, namelijk 455. En dat is voor de VS heel moeilijk. Zij willen altijd met een enorme overmacht aanwezig zijn om te doen wat ze anderen verwijten, namelijk het land ontwrichten en verkiezingen beïnvloeden (zoals met B. Jeltsin wel degelijk gebeurde).

Ondertussen is er nog steeds niet het minste hard bewijs van Russische inmenging in de laatste Amerikaanse verkiezingen, maar een hysterie steeds maar herhalen werkt helaas wel. Hillary Clinton zal dat met haar memoires eens komen bewijzen. En zij kan het weten want volgens haar zelf moest zij president geworden zijn!

Het is een oorlog om energie en macht. In Syrië hadden twee “Amerikaanse pijpleidingen” moeten liggen om Rusland te blokkeren, maar de VS (vooral gesteund door de Britten en zionisten) hebben de oorlog in Syrië al verloren.

Twee stromingen

De trotskist Paul Wolfowitz werd door vader Bush aangetrokken om Rusland te bestrijden. Inmiddels is hij een fervente aanhanger van Hillary Clinton. In 1992 schreef hij dat de EU politiek en economisch bestreden moet worden, omdat de EU nu de gevaarlijkste concurrent is voor de VS. En zo is er in de VS een zware strijd bezig tussen twee stromingen: “Amerika eerst” betekent voor de ene stroming dat Amerika de anderen vóór moet zijn in inventiviteit en ontwikkeling. Voor de anderen betekent het dat Amerika de ontwikkeling van zijn concurrenten op alle mogelijke wijzen en met alle mogelijk middelen onmogelijk moet maken.

Het is de strijd van twee clans die de wereldpolitiek bepalen: samenwerking en ontwikkeling of obstructie, confrontatie en oorlog. En de laatsten schijnen het nu te winnen:

De politieke partijen in de VS willen de “Trump doctrine” breken, volgens de welke de VS zich sneller moeten ontwikkelen dan de anderen om de wereldheerschappij te bewaren. Zij willen de “Wolfowitz doctrine” van 1992 herstellen volgens de welke Washington zijn voorsprong op de rest van de  wereld moet bewaren door de ontwikkeling van iedere mogelijke concurrent tegen te werken” - Thierry Meyssan, 1 augustus, Voltairenet.org

Energiebelangen

Volgens de Amerikaanse haviken zijn de huidige sancties een schot in de roos om Rusland én de EU te treffen. De ondernemingen die geïnvesteerd hebben in de Europese energievoorziening en de Nord Stream zijn geruïneerd (Wintershall, EON Ruhrgas, N.V. Nederl. Gasunie, Engie). Ze kunnen niet meer verder, verliezen al hun tegoeden in de VS en hebben geen toegang meer tot de internationale banken.

Deze sancties, gebaseerd op onbewezen vooroordelen, zijn uiteraard illegaal en tegen het UNO handvest. De VS kunnen tot heden evenwel met een overmacht aan wapens en leger hun wil nog opleggen en dan is voor hen alles wettelijk. Wat hen in de weg staat noemen ze dan onwettig, zoals in de oertijd. Het grootste gezag komt toe aan de grootste en sterkste holbewoner met de geweldigste knots. Fidel Castro had destijds wel gelijk toen hij zei: “De VS tiranniseren en plunderen de hele wereld door hun politieke, economische, technologische en militaire macht”. Afwachten of de EU op deze wijze het schoothondje van de VS willen blijven.

De Russische markt van natuurlijk gas voor de EU afwijzen en vervangen door een pijplijn van Qatar-Saoedi-Arabië-Syrië-Turkije-EU en de aanleg van een pijnlijn van Iran-Irak-Syrië-Turkije-EU, dat was het doel van de inmiddels verloren oorlog tegen Syrië. Geen enkel van die plannen heeft gewerkt.

Indien Rusland als antwoord op de oorlogszuchtige VS zijn aardgas en olie naar China en Azië exporteert, dan zal de EU helemaal afhankelijk zijn van de erg onzekere bronnen van aardgas en olie uit het Midden-Oosten en Afrika.

Een mogelijk verbond tussen Duitsland en Rusland, zoals ik vroeger al beschreef, zal de relatie tussen China, Rusland en Duitsland afronden en in staat zijn heel Eurazië te reorganiseren. Dit zal een wereldschok veroorzaken en een einde maken aan iedere gedachte dat de VS een wereldmacht zou zijn, wat ze nu al niet meer zijn” - Pepe Escobar, 29/07/2017, Sputnik

Confrontatie

De voormalige Pools-Amerikaanse invloedrijke veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski (overleden 26 maart 2017) heeft het blijkbaar nog moeilijk gehad. Heel zijn leven heeft hij er naar gestreefd dat de VS de enige wereldmacht zou zijn en blijven. De laatste jaren moest hij met lede ogen aanzien dat uitgerekend Rusland, dat hij heel zijn leven fanatiek bestreden had, op wereldvlak steeds sterker werd.

En hij is niet de enige die dat opmerkte. Voor zijn vurige volgelingen blijft er dan nog maar een mogelijkheid over: Rusland, China en Iran brutaal blijven uitdagen, totdat er een oorlog van komt. En de VS samen met de NAVO bereiden zich volop voor op een atoomoorlog.

Er zijn er nog die denken dat zij een atoomoorlog kunnen winnen. Dat dit mogelijk de vernietiging van de hele mensenfamilie kan meebrengen lijkt hun zorg niet te zijn, als zij maar met de oorlog kunnen beginnen. Ze zijn zo ingenomen met de opbouw van een geweldige oorlogsmacht dat ze staan te popelen om hun mogelijkheden ook te kunnen inzetten. Ze hebben wat we kunnen noemen een permanente  oorlogshonger.

Met meer dan 800 militaire bases in de wereld en met militaire uitgaven ter hoogte van de helft van het hele federale budget, met een voortdurend leven in staat van oorlog, gevoed door een alom aanwezige oorlogspropaganda, met Congresleden (de zogenaamde ‘neoconservatieven’) die dag na dag oproepen tot  militaire interventies, bombardementen, regeringswissels, sancties (recent tegen Venezuela, Noord Korea, Iran, Rusland en bij gelegenheid tegen Duitsland en Frankrijk), wapenleveringen aan gevolmachtigde groepen (de laatste dagen aan West-Oekraïne) en plannen voor oorlogen in de nabije toekomst (Iran, Noord Korea).

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Amerikaanse economie helemaal op oorlogsvoering gericht en de VS willen kost wat kost hun systeem overeind houden, al brengen ze daarmee de hele planeet in gevaar. En zoals ieder kapitalistisch systeem blijft ook het Amerikaans oorlogsapparaat maar groeien. Vertaald wil dat zeggen: altijd maar meer oorlogen. Tot waar en tot wanneer? - Patrick Buchanan, 1 augustus 2017, Mondialisation.ca

En zo kunnen we vlugger dan we denken in een volgende fase van de Apocalyps terecht komen. Zalig zij die eerst omkomen.

Tot slot:

  • Ons vorig bericht weer met interessante video’s toegelicht. Daarna nog veel goede informatie. (Golfbrekers)
  • Stuiptrekkingen van het Amerikaanse imperialisme (Geotrendlines)
  • Op weg naar Vrede (Golfbrekers)
  • Geen bepampering voor teruggekeerde IS-terroristen (Golfbrekers)
  • Nogmaals de laffe en onaanvaardbare houding van de Amerikaanse coalitie in Syrië (Golfbrekers)
  • Bussen met vluchtelingen en al-Qaida-strijders rijden Syrië binnen na ruiloperatie (HLN)
  • Hieronder een video over desertie bij de rebellen in Syrië

P. Daniel

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft. Wilt u deze informatie ook via de email ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »