Hebben de Amerikaanse aandelenbeurzen en ASML hun absolute top bereikt? (Deel 3)

Hebben de Amerikaanse aandelenbeurzen en ASML hun absolute top bereikt? (Deel 3)

3 september 1929 was een gedenkwaardige dag. Het was de dag waarop de Dow Jones index zijn absolute hoogtepunt bereikte van 381 punten. 3 september 2020 was ook een gedenkwaardige dag. Het was de dag waarop de Amerikaanse aandelenbeurzen piekten. De vraag is nu of de Nasdaq en de S&P 500 hun absolute hoogtepunt hebben bereikt. In het eerste deel en tweede deel vergeleken we de twee periodes met elkaar, aangevuld met grafieken en een prognose, ook voor onze tech-tycoon ASML. In dit artikel volgt een update. Drie keer scheepsrecht.

Overeenkomsten 1929 en 2020

In de vorige artikelen stelde ik dat de ontwikkeling van de Dow Jones index van 1929 en 2020 nagenoeg parallel aan elkaar lopen wat koers en tijd betreft. En dat we daarom onderstaande grafiek als routekaart konden gebruiken voor het verdere verloop van de Dow Jones index in 2020.

Ontwikkeling Dow Jones index van 1929 tot 1931

Aandelenbeurzen in 2020

De lagere top in de Dow Jones op dagbasis werd bereikt op 12 oktober. Dat was dus min of meer gelijk aan de top van 11 oktober 1929. Daar kwam bij dat de top van 12 oktober 27 bars (28 is Padovangetal) verwijderd was van de vorige top op dagbasis van 3 september en 35 bars (34 is Fibo-getal) van de vorige top op weekbasis van 17 februari 2020.

De koers daalde dan ook. Echter niet tot 4 november maar tot 30 oktober, om vervolgens weer op te veren en een nieuwe top te bereiken op 9 november. Deze dagtop was 47 bars (Lucasgetal) verwijderd van de top van 3 september. Dat terwijl de weektop 38 bars (37 is Padovangetal) verwijderd was van de vorige top op weekbasis van 17 februari 2020. Het lijkt er daarom op dat we weer een daling inzetten.

Dow Jones weekgrafiek (links) en daggrafiek (rechts)

Ook de S&P 500 bereikte op 12 oktober haar top op dagbasis. Dat was precies 29 bars (Lucasgetal) verwijderd van de vorige top op 3 september. De top die top eveneens 29 bars (Fibo-getal) verwijderd was van de vorige top op weekbasis van 17 februari 2020. Ook de S&P bereikte op 9 november een nieuwe top, die 47 bars (Lucasgetal) was verwijderd van de vorige top op dagbasis van 3 september en 38 bars (37 is Padovangetal) verwijderd was van de vorige top op weekbasis van 17 februari 2020.

FAANG-aandelen

Ook de Nasdaq bereikte, net als de Dow Jones, op 12 oktober een top, eveneens precies 28 bars (28 is Padovangetal en 29 is belangrijk Fibogetal) verwijderd van de vorige top op dagbasis van 3 september.

Opmerkelijk was dat zowel de Nasdaq als Amazon, Apple, Netflix en Google opnieuw tijd technisch een belangrijk omslagpunt bereikten. Omdat de Nasdaq en S&P 500 voor het grootste deel omhooggestuwd worden door deze technologieaandelen stelden we dat we een absolute top in de aandelenbeurzen konden verwachten, gevolgd door een nieuwe correctie. Want als bovengenoemde technologieaandelen onderuit gaan, dan gaat de Nasdaq omlaag en gaan ook andere aandelenbeurzen vanzelf mee naar beneden.

Het opmerkelijke nu is dat zowel de Nasdaq als Apple, Amazon en Netflix geen nieuwe toppen hebben bereikt. Voor deze vier geldt 3 september nog steeds als de absolute top. Zij werden gevolgd door lagere toppen op 12 oktober en 9 november. Dat betekent dus een belangrijke technische verzwakking en een veeg teken voor de Nasdaq in het bijzonder en de Amerikaanse aandelenbeurzen in het algemeen.

Nasdaq

Apple

Amazon

Netflix

Google

ASML

Het Nederlandse technologiefonds ASML bereikte op 14 oktober een nieuwe top, 28 bars verwijderd van de vorige top op 3 september. De koers daalde sterk, maar wist nog krachtiger op te veren en zelfs een nieuwe top te vestigen op 9 november. Dat was precies 47 bars van de vorige top. Opvallend daarbij is dat de laatste top die van 9 juli precies evenaarde om vervolgens te dalen.

ASML

Conclusie

Concluderend kunnen we stellen dat we een belangrijke bevestiging hebben gekregen dat de Nasdaq ernstig verzwakt is evenals Apple, Amazon en Netflix. De Dow Jones en S&P 500 wisten daarentegen nieuwe toppen te bereiken. Het tijdpad van de Dow Jones uit 1929 lijkt hiermee van de baan. Opvallend is wel dat tijdtechnisch alle aandelenbeurzen min of meer gelijk lopen.

De hamvraag is dus welke aandelenbeurzen de komende dagen de meest kracht hebben. Zijn dat de opwaarts gerichte Dow Jones en S&P of de neerwaartse gerichte Nasdag. Mochten alle bovengenoemde aandelenkoersen en -beurzen nieuwe toppen maken, dan lijkt het hele scenario te vervallen.

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »