Grenzen aan overmoed van de Verenigde Staten

Grenzen aan overmoed van de Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben twee decennia lang wereldwijd straffeloos oorlogsmisdaden begaan en het ziet er niet naar uit dat ze daarmee willen ophouden. Obama heeft in zijn laatste ambtsjaar (volgens een studie van Buitenlandse Zaken) 26.171 bommen laten vallen, meer dan drie per uur, dag en nacht. Bovendien heeft hij meer dan zijn voorgangers de productie van atoomwapens drastisch verhoogd.

Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede (2009) omdat hij beloofde de wereld van het nucleair gevaar te bevrijden! Webster Griffin Tarpley, president van het Washington Grove Institute zegt dat Amerika sinds J.F. Kennedy geen president meer heeft gehad, doch slechts marionetten en dat Obama daarbij uitblinkt omdat hij een veel betere acteur en leugenaar is dan zijn voorgangers. Onder Donald Trump zijn de machten die oorlog willen, geleid door de militaire vleugel van de democratische partij pas goed openbaar geworden.

Russiagate

Zo hebben de VS een hysterie tegen Rusland gecreëerd, zonder enige grond. De zogenaamde Russische inmenging in de laatste presidentsverkiezingen zouden streng moeten gestraft worden. Een aantal voormalige agenten van de Amerikaanse inlichtingendienst waaronder specialisten van de NSA zeggen zelf dat de zogenaamde bewijzen hiervan helemaal niet deugen. De Russische regering zou (erg compromitterende) berichten van de democratische partij onderschept hebben en langs Wikileaks verspreid hebben.

Zowel Rusland als Wikileaks ontkennen dit formeel. We vinden het verder wel vreemd dat niemand de echtheid van deze berichten ontkent en daar gaat het toch om! Het lijkt er steeds meer op dat er in de VS een soort burgeroorlog bezig tegen de huidige president omdat deze op alle mogelijke manieren laat verstaan dat hij geen oorlog wil met Rusland. En dit is voor de harde kern van “neocons” onaanvaardbaar: Rusland moet voor hen ontmanteld worden. Daarvoor is een oorlog tegen Rusland nodig en voor deze oorlog moet een goede morele verantwoording uitgevonden worden, zodat de wereld de oorlogen van de VS blijft toejuichen en de wapenindustrie in een ongekende hoogte duwen.

Blijft Europa de Amerikaanse agressie steunen?

Europa heeft de Amerikaanse oorlogsmisdaden tot heden onvoorwaardelijk gesteund en blijft ook kritiekloos de hysterie tegen Rusland steunen.

“Europa verwelkomt Amerikaanse militaire bases die Rusland bedreigen. Europa heeft de agressieve oorlogen van Washington gesteund tegen Servië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, de luchtaanvallen van Washington tegen de provincies van Pakistan en het gebruiken van Saoedi-Arabië om een gevolmachtigde oorlog tegen Yemen te voeren. Europa heeft de ongegronde economische sancties van Washington tegen Iran en Rusland gesteund, terwijl ze Europa veel benadelen en Washington weinig.

Europa is gewoon te gehoorzamen zodat het door Washington kan ingezet worden, zonder dat zijn regeringen hierover zelfs geconsulteerd worden. De buitengewone arrogantie en hoogmoed van Washington lijkt nu grenzen overschreden te hebben. Geconfronteerd met een nieuwe serie van sancties tegen Rusland heeft Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese commissie verklaard dat de tijd voorbij is waarin Washington zijn belangen kan doen voorgaan op die van Europa” - Dr. Paul Craig Roberts, 26 juli 2017, Global Research.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken stelt dat de Amerikanen niet het recht hebben te bepalen hoe Europese bedrijven moeten samenwerken met Russische bedrijven. In dezelfde context zegt de Franse minister dat deze sancties tegen het internationaal recht in gaan, omdat ze een extraterritoriale draagwijdte hebben. Laten we hopen dat Europa niet buigt voor de Amerikaanse arrogantie en zich weer niet laat meeslepen in een onverantwoorde en waanzinnige oorlog.

Misschien heeft de EU op dit ogenblik niet de mogelijkheid of de macht om zich tegen de VS te verzetten, al wordt hierdoor de Europese crisis alleen maar groter. Een eventueel radicaal verzet tegen de VS kan ook ernstige moeilijkheden veroorzaken. Hopelijk is de maat stilaan vol en is Europa toch bereid eigen belangen te behartigen en het internationaal recht tegenover andere soevereine landen te respecteren. Ondertussen hebben de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea en Iran weinig zin, omdat beide landen in staat zijn hun plannen verder uit te werken zonder dat Washington daar iets tegen kan doen.

Een beslissende reactie van Rusland?

De mogelijkheden voor Rusland zijn geheel anders. De in 2014 opgelegde Westerse sancties werden door Poetin op 6 augustus 2014 beantwoordt met een verbod op de import van vlees, vis, fruit, groenten en melkproducten uit EU-landen, Canada, Australië en Noorwegen. Na een korte moeilijke periode zijn de prijzen in Rusland gestabiliseerd. Er is zelfs een groei en diversificatie van de landbouwproductie en de uitvoer van graan naar China.

De huidige sancties treffen de zware industrie, leggen beperkingen op aan Russische banken en raken de energiesector met onder meer de Nord Stream 2. We mogen verwachten dat de maat voor Rusland nu vol is. Wanneer de brutaliteit en arrogantie van deze sancties gesteund werd door 419 congresleden (slechts drie tegen) en 98 senatoren (alleen Bernie Sanders en Rand Paul stemden tegen) dan betekent dit dat de VS meer dan ooit geregeerd worden door oorlogszuchtige ‘neocons’ of (zoals Gilbert Mercier het zegt) door de “War & Wall Street Party” en het industrieel militair complex.

Dit betekent dat de wil tot absolute wereldoverheersing groter is dan ooit voorheen en dat de VS geen enkele erkenning gunnen aan gelijk welke andere grootmacht op basis van gelijkwaardigheid, volgens het internationaal recht en het charter van de Verenigde Naties. Hierbij lijkt president Trump geen tegenwicht te kunnen geven. De vriendelijkheid, het geduld en de hoop op wederzijds onderhandelen op basis van gelijkwaardigheid is voor de Russen puur tijdverspilling geweest.

We mogen verwachten dat Poetin nu zelf zeer doordacht tot de aanval zal overgaan. De wijze waarop hij al 755 Amerikanen op geheel redelijke gronden het land uit gezet heeft, is slechts een voorspel. Het optreden van Rusland in Syrië kan ons enkele goede inzichten geven. In Syrië heeft Rusland het illegaal en agressief optreden van de VS en de internationale coalitie ook tot op een bepaald moment geduld. Eind 2015 heeft Rusland de uitnodiging van de Syrische regering aanvaard om zeer beperkt maar zeer efficiënt militair tussenbeide te komen. En dit heeft mede geleid tot de huidige praktische overwinning van Syrië.

Syrië klaagt internationale coalitie aan

Rusland zal daarbij nog lang en volkomen wettig in Syrië militair aanwezig en actief blijven, terwijl de VS en de “internationale coalitie” geen enkele rechtvaardiging hebben om daar aanwezig te zijn. Rusland heeft dit al duidelijk laten verstaan. Nu richt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken zich in twee brieven tot de secretaris generaal van de VN. Hij vraagt dat de “internationale coalitie” onmiddellijk ontbonden wordt, omdat ze geheel buiten het kader van de VN en zonder enige toestemming van de Syrische regering in Syrië aanwezig is. Verder klaagt hij aan dat deze “internationale coalitie” zich herhaaldelijk heeft schuldig gemaakt aan massaslachtingen op onschuldige Syrische burgers in Raqqa, Hasaka, Aleppo, Deir Ezzor en elders.

Deze coalitie heeft het nationaal hospitaal van Raqqa verwoest met de internationaal verboden fosforbommen. En het gaat maar door. Nu heeft deze coalitie weer burgers gedood bij het bombarderen van drie dorpen in de landelijke streek van Al-Mayadeen (Deir Ezzor). Allemaal misdaden tegen de menselijkheid. De tijd lijkt nu gekomen dat het kleine en broze Syrië met de steun van Rusland de agressie van de VS kunnen stoppen. De Amerikaanse hoogmoed heeft haar grenzen bereikt.

We hopen dat Rusland uiteindelijk in staat zal zijn de VS geleidelijk tot de internationale orde terug te roepen. Is dit niet het geval, dan kunnen een alles vernietigende atoomoorlog verwachten. En ook dan is er nog hoop. Als we al de meest verschrikkelijke dingen zullen beleven, zo zegt Jezus ons: “Wanneer dat alles zich begint te voltrekken, richt u op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing is nabij” (Lucas 21, 28). We moeten menselijk al het mogelijke doen om een wereld van vrede te maken, maar mensenwerk zal de Apocalyps alleen maar vergroten. God, Vader en Schepper zal in zijn Zoon Jezus met zijn heilige Geest een nieuwe wereld scheppen, waarin Maria, de Moeder van Jezus ook de Moeder van de nieuwe mensheid zal zijn.

En dit nog:

  • Ons vorig bericht met beeldmateriaal over de geplande (mislukte) twee (Amerikaanse) pijpleidingen in Syrië en over het overlopen van rebellen naar het Syrische leger (Geotrendlines)
  • De huidige oorlogssituatie toegelicht met vijf video’s (Golfbrekers)
  • Amerikaans imperialisme (Golfbrekers)
  • Hoe de VS illegaal in Syrië willen blijven in dienst van terroristen en hun eigenbelang (Novini)
  • En plots verscheen er in NRC Handelsblad (maandag 7 augustus 2017, blz. 12-13) een artikel van Carolien Roelants over Syrië met een verwijzing naar het boek van Nikolaas van Dam, Destroying a Nation met een ander geluid dan de kranten tot heden gewoon zijn. Er is hoop...
  • Conservatieve kritiek op stuurloze westerse maatschappij; een gezonde kijk op onze ontspoorde beschaving n.a.v. “Permafrost” van uitgever en schrijver Tom Zwitser (Reformatorisch Dagblad)

P. Daniel

Over Pater Daniël

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij wat er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft. Wilt u deze informatie ook via de email ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »