Duitsland leent extra geld om noodfonds banken aan te vullen

Duitsland leent extra geld om noodfonds banken aan te vullen

De Duitse regering moet volgend jaar ongeveer 15% meer geld lenen dan dit jaar om het Duitse noodfonds voor banken opnieuw aan te vullen. Dit noodfonds werd kort na het uitbreken van de financiële crisis opgericht als vangnet voor de bankensector. De regering zal volgend jaar voor €199 miljard ophalen bij beleggers, waarvan €20 miljard voor het noodfonds gereserveerd is. In totaal zal er voor €156 miljard worden opgehaald met langlopende obligaties en €43 miljard met kortlopende leningen.

"Dit lijkt een flinke toename in de schulduitgifte, maar de stijging is bijna volledig toe te schrijven aan de herfinanciering van het bankenfonds", zo verklaarde rentestrateeg Jason Simpson van Société Générale tegenover Bloomberg. Het noodfonds voor de bankensector werd in 2008 opgezet en kon destijds voor €400 miljard aan garanties verstrekken. De afgelopen jaren is er niet meer naar het fonds omgekeken, omdat de economische situatie verbeterde. De zorgen over de bankensector waren naar de achtergrond verdwenen.

Noodfonds banken opnieuw geactiveerd

De laatste maanden is het sentiment op de aandelenmarkt compleet omgeslagen. Wereldwijd zijn de beurzen gedaald, waarbij de bankaandelen het hardst zijn getroffen. Sinds het begin van dit jaar hebben Europese bankaandelen gemiddeld meer dan 30% van hun waarde verloren, waarbij Deutsche Bank de meest opvallende uitschieter is met een waardedaling van meer dan 50%.

De Europese Bankenautoriteit (EBA) liet een paar weken geleden nog weten dat de zes grootste banken in Duitsland samen voor €13,1 miljard aan nieuw kapitaal moeten ophalen om toekomstige schokken op te kunnen vangen. Deutsche Bank heeft €3,2 miljard aan nieuw kapitaal nodig, terwijl Commerzbank de komende zes maanden een gat van meer dan €5 miljard moet opvullen. Eerder deze maand liet de Duitse regering weten dat ze open staat voor een fusie tussen Deutsche Bank en Commerzbank, waaruit we kunnen concluderen dat beide banken er niet zo best voor staan.

Tijdens de laatste bijeenkomst van dit jaar besloot de Duitse regering om het noodfonds voor banken opnieuw te activeren. De Bundestag moet nog akkoord geven, maar als dat rond is zal het noodfonds in februari weer operationeel zijn. Dat het noodfonds weer uit de kast wordt gehaald is een zorgwekkend teken, omdat de regering blijkbaar rekening houdt met een ongunstig scenario.

Deutsche Bank

Het aandeel van Deutsche Bank is sinds het begin van dit jaar al meer dan gehalveerd. De bank is op de beurs nog maar €14,5 miljard waard, een fractie van de boekwaarde. Hieruit kunnen we concluderen dat beleggers weinig vertrouwen hebben de waardering die de bank zelf toekent aan haar bezittingen. Ook zorgwekkend is de stijgende rente op converteerbare obligaties, de zogeheten CoCo's. Dit zijn leningen die omgezet kunnen worden in eigen vermogen, indien de kapitaalratio van de bank onder een kritieke grens komt. Een stijgende rente betekent dat minder beleggers dit schuldpapier willen hebben.

Dit artikel van Geotrendlines verscheen eerder bij Goudstandaard

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »