Draghi pleit voor meer fiscale stimulering

Draghi pleit voor meer fiscale stimulering

Europa moet een stap vooruit zetten richting meer Europese integratie. Ook moet er meer stimulerend fiscaal beleid komen om de beleidsdoelstellingen te halen. Dat zei Mario Draghi afgelopen maandag in zijn afscheidstoespraak. Het is volgens hem niet alleen tijd voor meer Europese samenwerking, maar ook voor een gezamenlijk begrotingsbeleid om de muntunie te stabiliseren.

Draghi zei dat het monetaire beleid door de lage rente steeds minder effectief is geworden. Daarom moeten overheden meer doen om de economie te stimuleren. Een Europees fiscaal beleid kan helpen om dat doel te bereiken. Hij zei daar het volgende over.

"Vandaag de dag zitten we in een situatie waarin de lage rente niet dezelfde stimulans geeft als in het verleden, omdat het rendement op investeringen in de economie is afgenomen. Monetair beleid kan nog steeds haar doelstelling bereiken, maar dat kan sneller en met minder bijwerkingen als het fiscale beleid daarop wordt afgestemd. Een actiever fiscaal beleid in de eurozone maakt het mogelijk ons beleid sneller aan te passen. Dat leidt tot een hogere rente."

Fiscale stimulering

Mario Draghi en diens opvolger Christine Lagarde pleiten al langer voor meer fiscale stimulering. Landen die binnen hun begroting ruimte hebben om meer geld uit te geven zouden daar meer gebruik van moeten maken. In plaats van de begrotingsevenwicht na te streven pleiten zowel Draghi als Lagarde nu voor meer stimulering. De Italiaan verwees in zijn toespraak naar de Verenigde Staten, waar fiscale stimulering vlak na de crisis een belangrijke bijdrage leverde aan het herstel van de economie.

De roep om meer fiscale stimulering is opmerkelijk, omdat fiscaal beleid tot het politieke domein behoort. Een centraal bankier zou zich uitsluitend bezig moeten houden met het monetaire beleid en met het handhaven van de prijsstabiliteit. Dat de centrale bank onder leiding van Draghi, en straks onder leiding van Lagarde, de druk op overheden opvoert geeft in feite het failliet van het monetaire beleid aan.

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »