China benadrukt samenwerking in 'Belt and Road' bijeenkomst

China benadrukt samenwerking in 'Belt and Road' bijeenkomst

De Chinese president Xi Jinping benadrukte tijdens de tweede internationale 'Belt and Road' conferentie het belang van samenwerking en transparantie. Daarmee probeert hij de kritiek dat het programma vooral om China zou draaien te weerleggen. De Chinese president zegt te streven naar een multilaterale aanpak, waarbij de belangen van alle betrokken landen worden meegenomen.

China organiseerde afgelopen week haar tweede 'Belt and Road' conferentie. Regeringsleiders van 37 verschillende landen waren vertegenwoordigd, evenals vertegenwoordigers van een groot aantal bedrijven. Vergeleken met de vorige bijeenkomst van twee jaar eerder is de opkomst sterk toegenomen, maar een groot aantal Westerse regeringsleiders was opnieuw niet aanwezig.

Belt and Road

Met deze conferentie wil China de samenwerking met andere economieën op het Euraziatische continent versterken. Investeringen in wegen, spoorlijnen en havens moet de handelsstromen tussen verschillende landen optimaliseren.

De Chinese president laat graag de economische kant van deze nieuwe zijderoute zien, maar de laatste jaren komt er ook steeds meer kritiek. Verschillende projecten zouden niet rendabel zijn, waardoor deelnemende landen hun schulden niet kunnen aflossen. Ook worden veel bouwprojecten in andere landen uitgevoerd door Chinese aannemers, die vooral werkgelegenheid creëren voor Chinese arbeiders.

Economische hervorming

De president haalde in zijn toespraak ook een aantal economische kwesties aan. Hij beloofde dat China de yuan niet zal devalueren, maar de munt binnen een 'acceptabele bandbreedte' zal houden. Ook zei hij dat China niet opzettelijk een handelsoverschot heeft en dat ze bereid is meer goederen en diensten uit het buitenland te importeren. Tenslotte beloofde hij de grenzen van China verder open te stellen voor vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en technologieën.

Hieronder ziet u een fragment uit de toespraak van Xi Jinping. Klik hier voor de volledige video.

"We moeten een hoge mate van samenwerking nastreven om het leven van mensen te verbeteren en we moeten duurzame ontwikkeling promoten. We zullen breed geaccepteerde regels en standaarden hanteren en deelnemende bedrijven aanmoedigen om de algemeen geaccepteerde internationale regels en standaarden te hanteren in projectontwikkeling, operationele zaken, aanbesteding en het biedingsproces.

De wetten en regels van deelnemende landen moeten ook gerespecteerd worden. We moeten een op de mens gerichte aanpak kiezen, prioriteit geven aan het bestrijden van armoede en het creëren van banen, om ervoor te zorgen dat het gezamenlijk nastreven van de Belt and Road samenwerking voordelen oplevert voor alle deelnemende landen en een bijdrage levert aan hun sociale en economische ontwikkeling. Ook moeten we zorgen voor commerciële en fiscale houdbaarheid van alle projecten, zodat ze de beoogde doelen halen.

Beste collega's en vrienden. Connectiviteit is vitaal om de 'Belt and Road' samenwerking te versterking. We moeten een wereldwijd partnerschap promoten om gezamenlijke ontwikkeling en welvaart na te streven. Ik heb er vertrouwen in dat als we nauw samenwerken, we de geografische afstand kunnen overbruggen en de opstap kunnen maken naar een win-win samenwerking."

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »