Belangrijk omslagpunt in beroemde Economic Confidence Model van Martin Armstrong (Deel 1)

Belangrijk omslagpunt in beroemde Economic Confidence Model van Martin Armstrong (Deel 1)

Martin Armstrong is een Amerikaan die vanaf 1979 een uniek Economic Confidence Model heeft ontwikkeld, waarmee hij sindsdien vele en vaak zeer nauwkeurige financieel-economische voorspellingen heeft gedaan. Het meest recente grote omslagpunt in zijn model was op 18-19 januari 2020.

In dit artikel gaan we bekijken wie Armstrong is, waarom zijn model zo uniek is en wat zijn model bijvoorbeeld sinds 1987 voorspeld heeft inzake de aandelenbeurzen. Ook zullen we ingaan op de belangrijke vraag wat we kunnen verwachten vanaf dit laatste grote omslagpunt. Mede aan de hand van mijn eigen aandelengrafieken en beleggingsmodel: Trend Tracker.

Armstrong's Economic Confidence Model (ECM) is een economische cyclustheorie op basis van π (pi). Armstrong stelt dat grote economische golven elk 8,6 jaar duren, ofwel 3.141 dagen, wat 1.000 maal 3,141 (pi) is. Aan het einde van elke cyclus is er een zeer belangrijk omslagpunt. Deze omslagpunten markeren dan het begin of het einde van een trend.

Armstrong ziet zijn model niet als een uitvinding, maar als een ontdekking. Het is gebaseerd op een reeks van 26 historische financiële aandelencrashes over een tijdsbestek van 224 jaar (1683-1907), met een frequentie van ongeveer 8,6 jaar. Volgens hem zit er een duidelijke - voor velen verborgen - orde achter wat wij als chaos ervaren.

Vertrouwen

Het model draait om confidence, om vertrouwen op wereld- land of sectorniveau. Vertrouwen is altijd de belangrijkste doorslaggevende factor, zowel financieel, economisch als politiek. Een belangrijk omslagpunt in het ECM kan dan een aandelencrash zijn, een obligatiecrash, een crash op de huizenmarkt, het begin of einde van een economische recessie of een opstand, burgeroorlog, oorlog etc. En dat vertrouwen uit zich vaak in de kapitaalstromen in de wereld.

Als er een groot vertrouwen bestaat, dan stroomt het kapitaal er naar toe, hetzij naar het land of naar de sector. Omgekeerd gebeurt het tegenovergestelde. Neemt het vertrouwen af dan verlaat het kapitaal het land of sector wat vaak gepaard gaat met een crash. En dan gaat het kapitaal weer naar een ander land of sector waar het vertrouwen toeneemt en er op het laatst weer een juichstemming ontstaat in de vorm van een bubbel. Die wordt dan weer doorgeprikt en het proces begint weer van voren af aan. Maar altijd in een ander land of in een andere sector.

Volgens Armstrong blijkt de mensheid door de hele geschiedenis heen telkens een zichzelf herhalend economisch en geopolitiek patroon te volgen. Maar dit patroon wordt volgens hem door de meesten niet herkend, omdat zij altijd alles proberen te reduceren tot eenvoudige oorzaak-gevolg relaties. Wat ze niet kunnen bevatten, is de mate van complexiteit. Alles is wereldwijd met elkaar verbonden en werkt op elkaar in, zoals: het klimaat, oorlog en vrede, innovatie, bevolkingsveranderingen, migratie, economieën en virussen.

Er zijn zeer veel voorbeelden te geven om aan tonen hoe goed het ECM kan voorspellen. Maar we hebben er een aantal uitgekozen voor de aandelenbeurzen omdat deze duidelijk laten zien hoe nauwkeurig, soms tot op de dag, een omslagpunt kan zijn.

Crash van 1987

In 1987 gingen de aandelenbeurzen wereldwijd keihard onderuit. De Dow Jones daalde in twee maanden tijd met 41%. Het was Black Monday, maandag 19 oktober 1987. De Dow Jones kelderde op deze zwarte maandag op één dag 22,6%. De grootste eendaagse beurscrash in de geschiedenis. Vergelijkingen met de beurscrash van 1929 en de economische depressie van 1930-1931 deden wereldwijd de ronde. De S&P 500, zoals hiernaast afgebeeld, daalde van circa 340 naar 181 punten.

Iedereen was in paniek. Behalve Martin Armstrong, want zijn model had al jaren tevoren voorspeld dat er op 19 oktober 1987 een belangrijk omslagpunt zou zijn. En dat bleek het dieptepunt in de aandelenbeurzen te zijn. Tot op de dag nauwkeurig, zoals zijn model laat zien.

Nikkei crash van 1989

Eind 1989 voorspelde het ECM opnieuw een zeer belangrijk kantelpunt. Dit keer was het de Japanse Nikkei aandelenindex die op dat moment zijn top bereikte, om vervolgens aan een decennialange daling te beginnen.

 

Kantelpunt aandelen in 1994

Terwijl 13 december de top vormde in de 8,6 jarige cyclus van het ECM werd de bodem bereikt op 1 april 1994. De exacte datum waarop de Amerikaanse beurzen een dieptepunt bereikten en aan een jarenlange rally zouden beginnen.

 

Piek S&P 500 in 1998

Een ander zeer belangrijk kantelpunt in het Economic Confidence Model vond plaats op 20 juli 1998. Opnieuw was het bulls eye, want op die dag bereikte de Dow Jones een hoogtepunt van 3.000 punten en S&P 500 een hoogtepunt van 1.230 punten. Mede door deze voorspelling werd Armstrong uitgeroepen tot hedgefund manager van het jaar.

In het witte gedeelte in het midden zien we een verfijning van het model. Vanaf het omslagpunt op 20 juli 1998 telt Armstrong er 3.141 jaar (pi) bij op om uit te komen op het omslagpunt op 11 september 2001. De diepzwarte dag die ons allen nog vers  in het geheugen gegrift staat: 9/11. De dag van de aanslagen op het WTC in New York

Drie weken later zou de Amerikaanse dollar zijn hoogtepunt bereiken en een week daarna zou de roebelcrisis beginnen die de val van de Sovjet Unie inluidde, evenals die van het hedgefonds Long Term Capital Management (LTCM), wat uitmondde in een financiële crisis.

Economic Confidence Model

Het laatste belangrijke omslagpunt in het Economic Confidence Model van Armstrong was 18/19 januari 2020.

Het Economic Confidence Model van Armstrong

Coronavirus?

De vraag is nu waar op de wereld, in welk land of in welke sector deze omslag of omslagen zal plaatsvinden. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan drie gebeurtenissen: de uitbraak van het coronavirus en de toppen in de aandelengrafieken van de FIX en de GDOW.

Voor het coronavirus is 20 januari van groot belang, want dit was de dag waarop de Chinese premier Xi Jinping officieel maatregelen aankondigde tegen de uitbraak van dit gevreesde virus, afkomstig van de Chinese plaats Wuhan. Vanaf 20 januari nam het aantal ziektegevallen ook dramatisch toe, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.

 Aantal besmettingen coronavirus (Bron: Wuflu.live)

Bovendien bleek de angst voor het virus zich over een groot deel van de wereld verspreid te hebben en het aantal doden in China flink toe te nemen. Doordat iedereen uit angst besmet te worden zoveel mogelijk contact met mensen probeert te vermijden, blijven mensen veel meer thuis zitten. Dat betekent dat ze dus minder reizen, minder winkelen, minder producten kopen en diensten afnemen, etc. Wat zeker voor de Chinese economie en zeer waarschijnlijk ook voor de wereldeconomie grote economische consequenties kan hebben.

De grote vraag is dan we het ECM omslagpunt van 18-19 januari ook terug zien in de aandelenbeurzen. Daarvoor zullen we de aandelengrafieken van de FIX en GDOW bekijken en deze analyseren met mijn eigen beleggingsmodel om te zien wat we verder kunnen verwachten.

FIX?

De FIX is een fonds dat verhandeld wordt op de beurs van Hong Kong. Het fonds volgt exact een index die is samengesteld uit de 50 grootste Chinese beursbedrijven.

De trend wordt weergegeven door de blauwe trendlijnen. Een belangrijk kenmerk van trendlijnen is dat ze vaak nagenoeg parallel aan elkaar lopen. In tijd zijn ze zelfs helemaal gelijk aan elkaar met elk 41 bars.

De rode trendlijnen lopen exact parallel en zijn ook min of meer gelijk in tijd. Hier werd een lagere top bereikt in de week van 18 januari en begon de koers te kelderen op 21 januari. De koers doorbrak de groen gekleurde steunlijn en zelfs de cyclusbodem van de blauwe MMM-indicator en al aan het begin van de cyclus.

Ook corrigeerde de koers exact 76% (een Fibo-verhouding en Lucasgetal) vanaf de laatste top. Dat getuigt al met al van enorme zwakte en impliceert, na een korte opleving, verdere koersdalingen.

 

GDOW?

De aandelenbeurs die het meest in aanmerking komt als graadmeter voor de wereldeconomie en voor de aandelenkoersen wereldwijd is de GDOW. Dat zijn de 150 grootste beursgenoteerde bedrijven in de wereld. De index is samengesteld door redacteuren van de Wall Street Journal en bevat bedrijven die internationaal actief zijn en geen bedrijven die uitsluitend op nationaal niveau opereren.

Ook hier zien we een belangrijk omslagpunt als ik mijn eigen model er op loslaat.

De trend wordt weergegeven door de rode trendlijnen. Een belangrijk kenmerk van trendlijnen is dat ze vaak nagenoeg parallel aan elkaar lopen maar ook in tijd nagenoeg gelijk aan elkaar zijn. Hier respectievelijk 32 en 34 bars, waarbij het laatste getal een Fibo-getal is.

Hetzelfde geldt voor de neerwaartse groene lijnen die de correctie-subgolven aangeven die parallel lopen  aan elkaar en 9 en 11 bars duren. Het getal 9 komt voor in de Padovan-reeks en 11 in de Lucas-reeks. De laatste opwaartse golf duurt 13 bars - een Fibo-getal - en is getopt op vrijdag 17 januari 2020, precies twee jaar na de absolute top in januari 2018. Bij de laatste top is er ook sprake van een lagere top: een belangrijk gegeven in de technische analyse. Op 20 januari 2020 begon de koers te dalen. Precies op het omslagpunt van het ECM in het weekend van 18-19 januari 2020.

De tijd – de cyclus – wordt vooral weergegeven door de MMM-indicator, die gemiddeld 21 bars en maximaal 29 bars telt. Bars staan hier voor candles op de grafiek. Elke bar geeft hier een beursmaand weer. Dat betekent dat de top is bereikt bij bar 13 en de koers zal gaan dalen tot er een bodem is bereikt bij gemiddeld 21 bars. Dat zal ergens op de blauwe steunlijn zijn en in het ideale geval rond oktober 2020.

Blog, film, boek

Armstrong heeft een blog waar hij dagelijks vier artikelen op zet en jaarlijks bijna 1 miljoen bezoekers trekt uit meer dan 134 landen. In 2014 ging in het Tuschinski Theater tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam (IDFA) de documentaire The Forecaster in première. Hieronder zie u de trailer van de film. Daarin wordt het verhaal vertelt van Armstrong’s turbulente leven en zijn werken, in het bijzonder van zijn economische model.

Ook ik was hierbij aanwezig en ik had het genoegen hem te kunnen spreken en met hem op de foto te gaan. Tijdens onze ontmoeting vroeg ik Armstrong wanneer zijn eerstvolgende boek uit zou komen. Daarop antwoordde hij dat hij druk bezig was met schrijven. Uiteindelijk kwam pas in december 2019 het boek uit bij Amazon. Helaas was het al binnen drie uur uitverkocht: het snelst uitverkochte boek bij Amazon ooit. Zijn boek heb ik dus nog steeds niet. Zijn foto gelukkig nog wel.

Links: Elmer Hogervorst / Midden: Martin Armstrong / Rechts: Eric Mecking

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »