Frank Knopers over stijging goudprijs en oorlogseconomie in Europa

Frank Knopers over stijging goudprijs en oorlogseconomie in Europa

In deze podcast van Holland Gold bespreekt Frank Knopers de snelle stijging van de goudprijs. Waar komt deze stijging vandaan en wat kunnen we nog verwachten? Daarnaast komt het economische plaatje aan bod. Stevenen we af op stagflatie, nu de inflatie niet daalt en er weinig ruimte lijkt te zijn voor renteverlagingen?

Frank merkt op dat terwijl centrale banken hinten op renteverlagingen, de marktrente juist weer verder omhoog is gegaan. Een teken dat de markt minder vertrouwen heeft in de kredietwaardigheid van overheden en centrale banken. Dit kan escaleren tot een schuldenspiraal, indien overheden hun begrotingstekorten niet snel onder controle brengen en rentelasten steeds zwaarder gaan wegen op de overheidsfinanciën. Vooral in de Verenigde Staten, waar de overheid steeds meer obligaties met korte looptijden uitgeeft.

Tot slot geeft Frank aan dat we tot een vergelijk moeten komen met Rusland en dat we niet het pad van een oorlogseconomie moeten bewandelen. Verdere bewapening en het sturen van soldaten kan escaleren tot een nog grotere Europese oorlog. Frank verwacht dat uiteindelijk vooral China zal profiteren van de verdeel en heers tactiek die de Verenigde Staten momenteel uitvoeren om Europa en Rusland te verzwakken.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »