Wat voegt Bitcoin toe aan een beleggingsportefeuille?

Wat voegt Bitcoin toe aan een beleggingsportefeuille?

Bitcoin heeft dit jaar verrassend goed gepresteerd met een rendement van 55% sinds begin dit jaar, ondanks de recente koersdaling en negatieve verhalen in de bredere cryptomarkt. Ook de gebalanceerde beleggingsportefeuilles hebben het goed gedaan, wat grotendeels toegeschreven kan worden aan herstel van de S&P 500 index in het algemeen en dat van technologieaandelen in het bijzonder.

Hoewel risicovolle beleggingen dit jaar worden beloond, roept dit de vraag op of beleggers extra diversificatie aan hun portefeuille moeten toevoegen door Bitcoin op te nemen. Vergeleken met andere activa is Bitcoin namelijk opmerkelijk volatiel. In de afgelopen tien jaar was Bitcoin zelfs 16,8 keer volatieler dan de Vanguard Balanced Index, een fonds dat een beleggingsportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties nabootst.

Bitcoin is aanzienlijk volatieler dan andere beleggingen (Bron: Morningstar)
Bitcoin is aanzienlijk volatieler dan andere beleggingen (Bron: Morningstar)

Meer volatiliteit

Zelfs al is de waarde van Bitcoin over de afgelopen tien jaar aanzienlijk gestegen, de rendementen waren bijna vier keer zo volatiel als die van gebalanceerde fondsen met aandelen en obligaties. Een kleine toewijzing aan Bitcoin verandert dus sterk het gedrag van een portefeuille.

Een studie van Morningstar toont aan dat een 2% toewijzing aan Bitcoin het rendementsprofiel van een portefeuille bijna net zo sterk verandert als een toevoeging van 10% in aandelen. Een portefeuilleverdeling van 60% aandelen, 38% obligaties en 2% Bitcoin vertoonde over de afgelopen tien jaar vergelijkbare volatiliteit als een portfolio met 70% in de S&P 500 index en 30% in het Bloomberg US Aggregate Bond obligatiefonds.

Een 5% weging van Bitcoin in de portefeuille levert een risicoprofiel op dat meer lijkt op 90% aandelen en 10% obligaties dan op een traditionele 60/40-verdeling. En een 10% weging in Bitcoin voegde zelfs meer volatiliteit aan een totale beleggingsportefeuille toe dan een portefeuille met 100% weging in de S&P 500 aandelenindex.

Bitcoin voegt meer volatiliteit toe aan beleggingsportefeuille (Bron: Morningstar)
Bitcoin voegt meer volatiliteit toe aan beleggingsportefeuille (Bron: Morningstar)

Meer rendement met Bitcoin

Hoewel Bitcoin de risicogrens van een beleggingsportefeuille significant oprekt, werden beleggers hiervoor de afgelopen tien jaar goed gecompenseerd. Dat kunnen we berekenen aan de hand van de Sharpe ratio, die de verhouding weergeeft tussen het extra rendement van een specifieke belegging en het bijbehorende risico. 

Extra rendement wordt in deze berekening gemeten ten opzichte van de zogeheten 'risicovrije rente', het rendement op de meest veilige geachte staatsobligaties. Risico staat in deze berekening gelijk aan de standaarddeviatie, oftewel de volatiliteit. Hoe hoger de ratio, hoe beter het risico gewogen rendement.

Een standaard beleggingsportefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties zou over het afgelopen decennium een Sharpe ratio van ongeveer 0,77 hebben behaald. Portefeuilles met Bitcoin presteerden aanzienlijk beter, waarbij de optimale verhouding tussen risico en rendement op 5% allocatie in Bitcoin lag. Zelfs een portefeuille met 20% weging in Bitcoin behaalde een beter risico gewogen rendement dan een traditionele 60/40 beleggingsportefeuille zonder deze digitale asset, zoals onderstaand overzicht van Morningstar laat zien.

Beleggingsportefeuille behaalt beter risico gewogen rendement met Bitcoin (Bron: Morningstar)
Beleggingsportefeuille behaalt beter risico gewogen rendement met Bitcoin (Bron: Morningstar)

Herbalancering

Terwijl het voor een belegging in één aandeel prima kan werken om er lange tijd niet meer naar om te kijken, zo vereist een beleggingsportefeuille met een weloverwogen verdeling tussen verschillende activa een periodieke herbalancering. Zonder herbalancering loopt de portefeuille op termijn scheef en neemt het risico toe.

Dat geldt zeker wanneer men Bitcoin aan de beleggingsportefeuille toevoegt. Een allocatie van 2% uit het obligatiegedeelte van een 60/40 portefeuille naar Bitcoin (dus een verdeling van 60/38/2) zou door de extreme waardestijging van de afgelopen tien jaar zijn uitgegroeid tot meer dan 60% van de totale waarde van de portefeuille. Daarmee is het risicoprofiel van dezelfde denkbeeldige portefeuille nu totaal anders dan tien jaar geleden.

Zelfs één jaarlijkse herbalancering maakt een wereld van verschil. In dat geval blijft de allocatie naar Bitcoin in de meeste gevallen rond de 2% schommelen, wat betekent dat het risico beter beheersbaar is en dat de weging in Bitcoin dichter in de buurt blijft van het gewenste percentage.

Beleggingsportefeuille met 2% in Bitcoin zonder herbalancering (Bron: Morningstar)
Beleggingsportefeuille met 2% in Bitcoin zonder herbalancering (Bron: Morningstar)
Beleggingsportefeuille met 2% in Bitcoin met jaarlijkse herbalancering (Bron: Morningstar)
Beleggingsportefeuille met 2% in Bitcoin met jaarlijkse herbalancering (Bron: Morningstar)

Conclusie

Hoewel het toevoegen van Bitcoin aan een goed gespreide beleggingsportefeuille de volatiliteit aanzienlijk vergroot, werd dat de afgelopen tien jaar meer dan volledig gecompenseerd met een hoger risico gewogen rendement. 

Het vereist een extra inspanning van vermogensbeheerders om Bitcoin in hun portefeuille op te nemen, omdat deze digitale asset niet op dezelfde manier wordt verhandeld en beheerd als aandelen en obligaties. Er bestaat inmiddels een Bitcoin-ETF en er zijn vermogensbeheerders gespecialiseerd in het beheren van Bitcoin.

Zoals deze cijfers laten zien heeft een kleine hoeveelheid Bitcoin al aanzienlijke impact op een portefeuille. Beleggers moeten zich dus bewust zijn van de risico's en zorgvuldig afwegen hoeveel blootstelling ze aan deze digitale asset willen hebben.

Tip: Bekijk ook wat Bitcoin toevoegt aan de Geotrendlines modelportefeuille

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »