Toespraak Xi Jinping op China-GCC Top

Toespraak Xi Jinping op China-GCC Top

RIYADH - De Chinese president Xi Jinping hield op 10 december een belangrijke toespraak tijdens de China-Gulf Cooperation Council (GCC) Top.

Hieronder volgt de volledige tekst van de toespraak:

Geachte collega's,

Secretaris-Generaal Dr. Nayef Falah Al-Hajraf,

Goedemiddag!

Allereerst wil ik mijn oprechte waardering uitspreken aan het Koninkrijk Saoedi-Arabië voor het organiseren van de China-Gulf Cooperation Council (GCC) Top. Het verheugt mij zeer om samen met u te werken aan de toekomst van de betrekkingen tussen China en de GCC.

De vriendschappelijke uitwisseling tussen China en de GCC-landen gaat bijna tweeduizend jaar terug in de geschiedenis. Gedurende al die jaren hebben de twee volkeren voortdurend met elkaar in contact gestaan langs de oude zijderoute, geïnspireerd door de "oosterse wijsheid" van vrede, harmonie en waarheid. In 1981 legde China contact met de GCC bij haar oprichting. Ruim veertig jaar later hebben de twee zijden samen een prachtig hoofdstuk geschreven van solidariteit, wederzijdse hulp en win-win samenwerking.

De snelle groei van de betrekkingen tussen China en de GCC is te danken aan het diepgaande wederzijdse vertrouwen. China en de GCC-landen hebben elkaar altijd gesteund in soevereiniteit en onafhankelijkheid, elkaars ontwikkelingspaden gerespecteerd, gelijkheid tussen landen, ongeacht hun omvang, in stand gehouden en vastgehouden aan de verdediging van multilateralisme.

De snelle groei is te danken aan het hoge niveau van complementariteit. China heeft een enorme consumentenmarkt en een volledig industrieel systeem, terwijl de GCC, met haar rijke energie- en grondstoffenbronnen, diverse economische ontwikkeling omarmt. Dit maakt de twee zijden tot natuurlijke partners van samenwerking.

De snelle groei is te danken aan de empathie van de twee volkeren. Als behorend tot de familie van oosterse beschavingen hebben China en de GCC-landen vergelijkbare cultuur en waarden. En de volkeren genieten van hechte vriendschapsbanden.

De snelle groei is ook te danken aan de solidariteit tussen beide zijden in tijden van tegenspoed. Ondanks regionale en internationale onzekerheden en uitdagingen zoals de financiële crisis, de COVID-19-pandemie en grote natuurrampen, hebben beide zijden elkaar bijgestaan en zijn ze samen door de moeilijkheden heen gekomen.

Collega's,

Als reactie op de diepgaande veranderingen die in een eeuw niet eerder zijn gezien, hebben de GCC-landen zich versterkt door middel van eenheid, economische groei bereikt ondanks COVID-19 en zich krachtig ingezet voor een politieke oplossing van regionale brandhaarden en lastige kwesties. Ze hebben van de GCC de meest dynamische regionale organisatie in het Midden-Oosten en de Golf gemaakt. China spreekt hiervoor haar grote waardering uit. Nu we op een historisch kruispunt staan, moeten we de traditie van vriendschap tussen China en de GCC voortzetten en de oprichting van de strategische partnerschap tussen China en de GCC aangrijpen om de strategische inhoud van deze relatie te verrijken.

  • We moeten partners zijn voor grotere solidariteit. We moeten het politieke wederzijdse vertrouwen verder versterken en elkaar krachtig steunen in kernbelangen. We moeten gezamenlijk het principe van non-interventie in interne aangelegenheden handhaven, ware multilateralisme in praktijk brengen en de gemeenschappelijke belangen van alle ontwikkelingslanden verdedigen.
  • We moeten partners zijn voor gemeenschappelijke ontwikkeling. We moeten onze ontwikkelingsstrategieën beter op elkaar afstemmen en gebruikmaken van elkaars sterke punten om drijvende krachten voor ontwikkeling te bevorderen. China kijkt ernaar uit om samen te werken met alle partijen om de Global Development Initiative (GDI) te bevorderen en uit te voeren, en om de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling na te leven, met als doel regionale ontwikkeling en welvaart te bevorderen.
  • We moeten partners zijn voor gemeenschappelijke veiligheid. China zal GCC-landen blijven steunen bij het waarborgen van hun veiligheid en de inspanningen van regionale landen steunen om geschillen via dialoog en overleg op te lossen en een collectieve veiligheidsarchitectuur in de Golf op te bouwen. China verwelkomt de deelname van GCC-landen aan de Global Security Initiative (GSI) en streeft gezamenlijk naar regionale vrede en stabiliteit.
  • We moeten partners zijn voor culturele welvaart. We moeten de interactie tussen onze volkeren versterken, culturele uitwisselingen bevorderen, profiteren van elkaars culturele prestaties en de rijke waarden van oosterse beschavingen bevorderen om bij te dragen aan de ontwikkeling en vooruitgang van de menselijke beschaving.

Collega's,

China is de komende drie tot vijf jaar bereid om samen te werken met de GCC-landen op de volgende prioritaire gebieden:

Ten eerste, het opzetten van een nieuw paradigma voor alomvattende energiecoöperatie. China zal op lange termijn grote hoeveelheden ruwe olie blijven importeren uit GCC-landen en meer LNG kopen. We zullen onze samenwerking versterken op het gebied van de upstreamsector, engineeringdiensten, evenals opslag, transport en raffinage van olie en gas. Het platform van de Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange zal volledig worden benut voor RMB-afwikkeling in de olie- en gasindustrie. De twee zijden zullen nauw samenwerken op het gebied van schone en koolstofarme technologieën, zoals waterstof, energieopslag, wind- en fotovoltaïsche energie en slimme energienetwerken, evenals de lokale productie van nieuwe energieapparatuur. We zullen gezamenlijk een China-GCC forum oprichten voor vreedzaam gebruik van nucleaire technologie en een demonstratiecentrum voor nucleaire veiligheid. China zal 300 trainingsmogelijkheden bieden aan GCC-landen op het gebied van vreedzaam gebruik van kernenergie en -technologie.

Ten tweede, nieuwe vooruitgang boeken in financiële en investeringscoöperatie. China en de GCC-landen kunnen samenwerken op het gebied van financiële regelgeving en de toegang van GCC-bedrijven tot de kapitaalmarkt van China vergemakkelijken. China zal samenwerken met de GCC om een gezamenlijke investeringscommissie op te zetten en samenwerking tussen sovereign wealth funds van beide zijden in verschillende vormen te ondersteunen. De twee zijden kunnen de oprichting van een China-GCC forum voor industriële en investeringscoöperatie verkennen, investeringscoöperatie op het gebied van de digitale economie en groene ontwikkeling versterken, en een werkmechanisme voor investeringen en economische samenwerking opbouwen. De twee zijden kunnen samenwerken op het gebied van valutaswap, de samenwerking op het gebied van digitale valuta verdiepen en het m-CBDC Bridge-project bevorderen.

Ten derde, nieuwe gebieden van samenwerking verkennen op het gebied van innovatie, wetenschap en technologie. China is bereid om big data- en cloud computing-centra op te zetten met GCC-landen, de samenwerking op het gebied van 5G- en 6G-technologie te versterken, samen innovatie- en ondernemerschapsincubators op te bouwen en tien digitale economieprojecten uit te voeren op gebieden zoals grensoverschrijdende e-commerce en communicatienetwerken. Er zal een samenwerkingsmechanisme tussen China en de GCC worden opgezet op het gebied van meteorologische wetenschap en technologie, en de twee zijden kunnen een seminar organiseren over klimaatrespons.

Ten vierde, nieuwe doorbraken zoeken in ruimtevaartsamenwerking. China zal samen met GCC-landen een reeks samenwerkingsprojecten uitvoeren op het gebied van remote sensing en communicatiesatellieten, ruimtegebruik en ruimtevaartinfrastructuur. De twee zijden kunnen samen astronauten selecteren en trainen, en China verwelkomt GCC-astronauten op haar ruimtestation voor gezamenlijke missies en ruimtewetenschappelijke experimenten met hun Chinese collega's. China verwelkomt de deelname van GCC-landen aan samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtemissies, zoals Chang'e en Tianwen, en overweegt de oprichting van een gezamenlijk Chinees-GCC-centrum voor maan- en diepe ruimteverkenning.

Ten vijfde, het ontwikkelen van nieuwe hoogtepunten in taal- en culturele samenwerking. China zal samenwerken met 300 universiteiten, middelbare scholen en basisscholen in GCC-landen op het gebied van Chinees taalonderwijs, samen met GCC-landen 300 slimme klaslokalen voor Chinees taalonderwijs opzetten, 3000 "Chinese Bridge" zomer/winterkampkansen bieden, en centra voor het leren en testen van de Chinese taal en online Chinese lessen opzetten. De twee zijden kunnen een China-GCC forum over taal en cultuur organiseren en een tweetalige bibliotheek samenstellen voor uitwisselingen en wederzijds leren tussen mensen en culturen.

Collega's,

China en de GCC-landen delen de glorieuze missie om onze naties te ontwikkelen en te revitaliseren. Onze betrekkingen zijn zowel eeuwenoud als jong. Laten we voortbouwen op onze prestaties en samenwerken om een nog betere toekomst van de betrekkingen tussen China en de GCC te creëren.

Dank u wel.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »