Steeds meer Amerikanen steunen aanpak 'desinformatie'

Steeds meer Amerikanen steunen aanpak 'desinformatie'

De meeste Amerikanen zijn voorstander van beperkingen op valse informatie en gewelddadige inhoud op het internet. Ze vinden dat zowel de Amerikaanse overheid als technologiebedrijven stappen zouden moeten nemen om valse informatie en extreem gewelddadige inhoud op het internet te beperken. Amerikanen zien hierin eerder een rol weggelegd voor technologiebedrijven dan voor de federale overheid, zo blijkt uit een recente enquête van het Pew Research Center.

De steun voor zowel technologiebedrijven als de overheid om valse informatie online te beperken is afgelopen jaren gegroeid in de Verenigde Staten. Zo is het percentage volwassenen dat vindt dat de federale overheid valse informatie zou moeten beperken gestegen van 39% in 2018 naar 55% in 2023.

Desinformatie of censuur?

Deze toename in steun komt in een tijd van publieke debat over regulering van online inhoud en gerechtelijke procedures die kijken naar hoe technologiebedrijven inhoud op hun platforms modereren. Sommige platforms hebben hun beleid ten aanzien van desinformatie over de coronapandemie en de verkiezingen van 2020 overigens weer versoepeld, waardoor een discussie op gang komt over de vraag in hoeverre online platforms de inhoud moeten modereren.

Niettemin is het aantal mensen dat heeft gehoord over de debatten rond de rol die de overheid zou moeten spelen bij het reguleren van grote technologiebedrijven de afgelopen twee jaar afgenomen. In 2021 zei 51% van de Amerikaanse volwassenen dat ze op zijn minst redelijk wat hadden gehoord over dit onderwerp, terwijl dat bij de laatste peiling nog maar 39% was.

Steeds meer Amerikanen steunen aanpak 'desinformatie' (Bron: Pew Research)
Steeds meer Amerikanen steunen aanpak 'desinformatie' (Bron: Pew Research)

Belangrijkste bevindingen:

  • 65% van de Amerikanen steunt technologiebedrijven die valse informatie online modereren, en 55% steunt de Amerikaanse overheid die deze stappen neemt. Deze percentages zijn sinds 2018 verder gestegen.
  • Amerikanen zijn nog meer voorstander van het verwijderen van extreem gewelddadige inhoud. Een ruime meerderheid is van mening dat technologiebedrijven (71%) en de Amerikaanse overheid (60%) dit moeten beperken.
  • Democraten zijn vaker dan Republikeinen van mening dat technologiebedrijven en de Amerikaanse overheid extreem gewelddadige inhoud en valse informatie op het internet moet beperken. Het verschil tussen deze partijen in steun voor het beperken van valse informatie is sinds 2018 aanzienlijk gegroeid.

Opvattingen over het modereren van valse informatie online:

  • Iets meer dan de helft van de Amerikanen (55%) steunt de Amerikaanse overheid bij het nemen van stappen om 'valse informatie' online te beperken, zelfs als dit betekent dat mensen beperkt worden in het vrij publiceren of verkrijgen van informatie.
  • Amerikaanse volwassenen zijn minder geneigd te zeggen dat de vrijheid van informatie beschermd moet worden als dit betekent dat er valse informatie kan worden gepubliceerd (42%).
  • De steun voor overheidsingrijpen is gestaag gestegen sinds de eerste keer dat deze vraag in 2018 door Pew Research werd gesteld. Vijf jaar geleden gaven Amerikanen meer de voorkeur aan vrijheid van informatie boven het beperken van valse informatie (58% versus 39%).
  • Bovendien is het percentage Amerikaanse volwassenen dat zegt dat technologiebedrijven stappen moeten nemen om valse informatie online te beperken gestegen van 56% in 2018 naar 65% in 2023.

Leeftijdsverschillen:

  • Amerikaanse volwassenen van 50 jaar en ouder zijn eerder geneigd dan jongere volwassenen om te zeggen dat zowel technologiebedrijven (68% versus 62%) als de Amerikaanse overheid (58% versus 52%) stappen zouden moeten nemen om valse informatie online te beperken.
  • De percentages jongere volwassenen die zeggen dat ze technologiebedrijven en de overheid steunen bij het beperken van valse informatie online zijn echter aanzienlijk gestegen sinds 2018 (met respectievelijk 14 en 19 procentpunten). Er zijn vergelijkbare verschillen als het gaat om het beperken van gewelddadige inhoud op het internet.
  • Driekwart van de Amerikanen van 50 jaar en ouder steunt technologiebedrijven die gewelddadige inhoud online beperken, en 66% steunt de overheid hierin. Dit in vergelijking met respectievelijk 69% en 54% onder jongere volwassenen.
Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »