Meer Amerikanen dakloos door tekort aan betaalbare woningen

Meer Amerikanen dakloos door tekort aan betaalbare woningen

Het aantal daklozen in de Verenigde Staten is dit jaar tot recordhoogte gestegen, nu verschillende steunmaatregelen van de coronacrisis worden afgebouwd. Dat blijkt uit een analyse van de Wall Street Journal op basis van gegevens uit het hele land. Door hoge woonlasten en een schaarste aan woningen is er een grotere groep mensen die geen woning meer kan vinden.

De cijfers betreffende het aantal daklozen zijn dit jaar tot nu toe met ongeveer 11% gestegen ten opzichte van 2022, een scherpe toename die veruit de grootste geregistreerde stijging zou zijn sinds de Amerikaanse overheid deze cijfers begon bij te houden in 2007.

Stijgende woonlasten

Deze stijging weerspiegelt verschillende drukpunten in de VS, zoals stijgende woonlasten, gebrek aan betaalbare huurwoningen en de aanhoudende opioïde crisis van het land, zo blijkt uit verschillende rapporten van non-profitorganisaties en overheidsinstanties die deze statistieken bijhouden.

De belangrijkste oorzaak blijft de hoge huisvestingskosten, die nu een grotere tol eisen na het aflopen van pandemie-gerelateerde steunmaatregelen en beleidsmaatregelen zoals uitstel van huisuitzetting. Tijdens de coronacrisis deelde de Amerikaanse overheid ruimhartig geld uit aan de bevolking, wat als een buffer diende voor de financieel meest kwetsbare Amerikanen.

Door een stijging van de huizenprijzen en de daarop volgende stijging van de rente zijn de woonlasten voor Amerikanen fors gestegen. En die hoge huizenprijzen hebben ook effect op de huren, want die zijn tijdens de coronacrisis eveneens fors gestegen. In 2021 en 2022 stegen de huren voor appartementen in de VS met gemiddeld 9,4% per jaar. Een gebrek aan betaalbare woningen en opvangplaatsen leidt inmiddels tot een toename van het aantal daklozen.

Ruim half miljoen daklozen

The Wall Street Journal analyseerde gegevens van meer dan 300 instanties die daklozen tellen, variërend van steden tot hele staten. De cijfers van deze instanties vertegenwoordigen acht van elke negen daklozen die vorig jaar werden geteld. De telling van de The Wall Street Journal omvat meer dan 577.000 daklozen.

Dit zijn voorlopige cijfers en een definitieve schatting wordt later dit jaar verwacht van het Amerikaanse Departement van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling (HUD). 

De U.S. Interagency Council on Homelessness, een federale instantie, legt de oorzaak voor het groeiende aantal daklozen bij huisvestingskosten en tekort aan opvanglocaties. De instantie zei dat de cijfers van 2023 geen weerspiegeling zijn van recente inspanningen van de regering-Biden om dakloosheid aan te pakken, zoals het toekennen van meer dan $500 miljoen aan subsidies.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »