Invesco: Meer landen repatriëren goud vanwege sancties tegen Rusland

Invesco: Meer landen repatriëren goud vanwege sancties tegen Rusland

Een groeiend aantal landen repatrieert goudreserves als bescherming tegen sancties die het Westen aan Rusland oplegt, volgens een enquête van Invesco onder centrale banken en staatsfondsen. De enquête toont aan dat de financiële marktcrash van vorig jaar tot brede verliezen heeft geleid bij staatsfondsen, die hun beleggingsstrategieën heroverwegen vanwege hogere inflatie en geopolitieke spanningen. Meer dan 85% van de deelnemende fondsen gelooft dat inflatie de komende tien jaar hoger zal zijn dan in het verleden. Goud en obligaties uit opkomende markten worden gezien als goede investeringen onder deze marktomstandigheden. 

De bevriezing van bijna de helft van de goud- en deviezenreserves van Rusland door het Westen als reactie op de invasie van Oekraïne heeft echter ook geleid tot een verschuiving. Uit de enquête bleek dat een 'aanzienlijk deel' van de centrale banken bezorgd was over het precedent dat was geschapen en geven er de voorkeur aan reserves in eigen land te houden. Bijna 60% van de respondenten zei dat goud hierdoor aantrekkelijker was geworden. Van de respondenten gaf 68% aan reserves in eigen land aan te willen houden, een sterke toename in vergelijking met de 50% in 2020.

Obligatiekoersen zijn forse gedaald in 2022 (Bron: Bloomberg)
Obligatiekoersen zijn forse gedaald in 2022 (Bron: Bloomberg)

Centrale banken repatriëren goud

Eén centrale bankier zei anoniem: "We hadden goud in Londen, maar nu hebben we het teruggebracht naar eigen land om het aan te houden als veilige haven en om het veilig te houden." Rod Ringrow van Invesco's, die toezicht hield op het rapport, zei dat dit een breed gedragen mening is. "Als het mijn goud is dan wil ik het in mijn land' (is) de mantra die we hebben gezien in het afgelopen jaar" zei hij.

Geopolitieke onzekerheid en kansen in opkomende markten stimuleren ook diversificatie van de dollar als reservevaluta. Bijna 80% van de ondervraagde instellingen ziet geopolitieke spanningen als het grootste risico voor het komende decennium, terwijl 83% inflatie als een zorg voor de komende 12 maanden noemt. Infrastructuur wordt nu gezien als de meest aantrekkelijke beleggingscategorie, vooral projecten op het gebied van hernieuwbare energieopwekking.

Centrale banken repatriëren goud vanwege sancties (Bron: Invesco)
Centrale banken repatriëren goud vanwege sancties (Bron: Invesco)
Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »