Banken willen leningen voor commercieel vastgoed verkopen

Banken willen leningen voor commercieel vastgoed verkopen

Banken die leningen voor commercieel vastgoed willen verkopen staan momenteel voor een uitdaging, omdat deze markt is opgedroogd en banken niet eenvoudig een koper kunnen vinden. Grote banken zoals Goldman Sachs en JPMorgan hebben geprobeerd leningen te verkopen die gedekt worden door kantoren, hotels en appartementen, maar de waarde van commercieel vastgoed is sterk gedaald vanwege de gestegen rente. Dit heeft geleid tot een vertraging in vastgoedverkopen, vooral voor kantoorpanden, waardoor het voor banken moeilijk is om de waarde van bepaalde activa vast te stellen.

Om de blootstelling aan commercieel vastgoed te verminderen of om ingewikkelde situaties te voorkomen wanneer leningen aflopen en geherfinancierd moeten worden, willen banken nu alvast een deel van hun vastgoedleningen verkopen. Zelfs als dat betekent dat ze daarop verlies moeten nemen. 

Sommige banken zien dit als een betere optie dan het risico te lopen dat een lening niet wordt afgelost en de bank blijft zitten met het onderpand. De angst voor een toename van gedwongen verkopen heeft ertoe geleid dat banken leningen liever nu met korting verkopen om hun blootstelling te verminderen.

Waarderingen commercieel vastgoed onder druk (Bron: Bloomberg)
Waarderingen commercieel vastgoed onder druk (Bron: Bloomberg)

Waarde leningen daalt

Het vaststellen van de waarde van de leningen is lastig, vanwege het geringe aantal transacties op de markt voor commercieel vastgoed. Ook zijn sommige verkopers voorzichtig bij het accepteren van biedingen, omdat ze de indruk willen vermijden dat hun financiële instelling in gevaar is. 

Vooral leningen voor kantoorgebouwen hebben te lijden gehad onder de economische omstandigheden, waarbij banenverlies en de toename van thuiswerken hebben geleid tot een hogere leegstand en lagere waarderingen. In vergelijking met andere soorten vastgoed, zoals appartementen en hotels, zijn de waarderingen van kantoorgebouwen het meest gedaald.

Een van de manieren waarop banken kopers proberen aan te trekken, is door verkopersfinanciering aan te bieden, waarbij de verkoper de koper helpt de lening te financieren. Hoewel sommige banken succesvol zijn geweest in het afstoten van leningen om hun liquiditeit te versterken, zijn gedwongen verkopen nog steeds zeldzaam. Veel banken houden de leningen liever langer vast en proberen tot een oplossing te komen met de kredietnemers.

Vastgoed moeilijker te waarderen

Het gebrek aan transparantie in de markt voor vastgoedleningen en onzekerheid over de waarde van het vastgoed hebben geleid tot terughoudendheid bij banken om leningen te verkopen. Sommige schuldenaren hebben ervoor gekozen om hun verliezen te nemen op bepaalde gebouwen door in gebreke te blijven op schuldbetalingen of door het eigendom terug te geven aan de bank. Hierdoor kunnen banken vast komen te zitten met de panden.

Deze situatie heeft ertoe geleid dat sommige kredietverstrekkers de uitgifte van nieuwe leningen voor commercieel vastgoed hebben stopgezet. Meer deals voor oude leningen zouden echter meer duidelijkheid kunnen verschaffen over de waardering van vastgoed. Het is nog onzeker hoe de markt voor commercieel vastgoed zich zal ontwikkelen, vooral voor kantoorgebouwen, gezien de onzekere vraag naar kantoorruimte na de coronacrisis en met een verslechtering van de economische vooruitzichten.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »