Zwitserland leent tegen negatieve rente

Zwitserland leent tegen negatieve rente

Sinds een aantal jaar zijn we gewend geraakt aan het fenomeen negatieve rente, maar nergens is de situatie zo extreem als in Zwitserland. Daar werd de rentecurve vorige week zelfs over de hele breedte negatief, wat betekent dat het land voor alle looptijden gratis kan lenen. Zelfs voor een staatslening met een looptijd van 50 jaar ligt de rente voor het eerst sinds 2016 weer onder het nulpunt.

De staatsobligaties van Zwitserland zijn op dit moment erg populair, omdat beleggers rekening houden met nieuwe monetaire stimulering door de ECB. Dat heeft niet alleen een drukkend effect op de rente op staatsleningen, ook zet het de waarde van de euro onder druk. In een zoektocht naar veiligheid komen beleggers uit bij de Zwitserse staatsleningen, die genoteerd staan in Zwitserse franken.

Staatsobligaties tegen negatieve rente

Staatsobligaties hebben in ons huidige geldsysteem de status van veilige haven, wat betekent dat de rente daalt en de waarde stijgt als de onzekerheid op de financiële markten toeneemt. Vanuit dat perspectief bezien is de toename van het aantal staatsobligaties met een negatieve rente een zorgwekkende ontwikkeling. Er is inmiddels al een recordhoeveelheid van $14 biljoen aan schuldpapier dat tegen een negatieve rente wordt verhandeld.

De Zwitserse centrale bank probeert een vlucht in haar valuta te ontmoedigen met een negatieve depositorente. Dit rentetarief ligt momenteel op -0,75%, terwijl de ECB een tarief van -0,4% hanteert. Dit betekent dat het veel duurder is om te sparen in de Zwitserse munt. Veel Zwitserse banken bereken de negatieve depositorente al door aan vermogende spaarders en op zakelijke bankrekeningen.

Vlucht naar Zwitserse franken

Toch lijkt die extreem lage rente van de Zwitserse centrale bank niet voldoende af te schrikken, want de Zwitserse munt bereikte deze week het hoogste niveau ten opzichte van de euro in twee jaar tijd. Dat stelt de centrale bank voor een lastig dilemma. Een sterke munt is weliswaar gunstig voor de prijs van geïmporteerde goederen en diensten, maar zeer ongunstig voor de export en het toerisme in Zwitserland.

De vraag is dan ook of de Zwitserse centrale bank maatregelen zal nemen om de waardestijging van de munt te stoppen. De afgelopen jaren heeft ze voor honderden miljarden aan vreemde valuta opgekocht om de waarde van de eigen munt omlaag te duwen. De markt verwacht dat de centrale bank vroeg of laat onder de druk van de markt zal bezwijken en nieuwe maatregelen zal nemen om de appreciatie van de munt te remmen.

Dit artikel verscheen eerder op Goudstandaard

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »