World Gold Council: "Centrale banken blijven goud kopen"

World Gold Council: "Centrale banken blijven goud kopen"

Centrale banken kochten vorig jaar 650 ton goud, bijna evenveel als het record van een jaar eerder. Ondanks de hoge goudkoers blijven verschillende landen hun goudreserves uitbreiden ter diversificatie van hun reserves. Volgens Juan Carlos Artigas van de onderzoeksafdeling van de World Gold Council zal deze trend ook dit jaar aanhouden. In een interview met Kitco geeft hij toelichting op de laatste cijfers over de goudmarkt.

"We verwachten zeker dat centrale banken in de nabije toekomst doorgaan met goud kopen. Het jaar 2018 was een 50-jaars record en 2019 lag daar maar heel iets onder. Dus ook 2019 was bijzonder sterk. Er kwam een groot aantal centrale banken op de markt om goud te kopen. Dit is dus geen trend die snel zal verdwijnen. Mogelijk zien we niet meer zulke enorme aankopen, omdat de vraag de laatste jaren al bijzonder sterk was.

Wel zien we een positieve trend. Deze trend duurt al tien jaar. We zien meer bewustwording van de rol die goud kan spelen in de buitenlandse reserves. Centrale banken noemen vaak veiligheid en diversificatie als redenen om goud te kopen. In bepaalde opzichten is goud een vorm van vermogen die bescherming biedt voor de reserves op de langere termijn."

Beleggers stappen weer in goud

Volgens de World Gold Council zagen we in 2019 een verschuiving in de vraag naar goud. Veel beleggers en pensioenfondsen werden aangetrokken tot het edelmetaal, waardoor de voorraden van goud-ETF's toenamen. Eind vorig jaar stegen de wereldwijde voorraden van goud-ETF's zelfs naar een nieuw record van bijna 2.900 ton.

Artigas merkt op dat de markt voor goud-ETF's zich verder verspreid naar Europa. Werd deze markt tien jaar geleden nog gedomineerd door Noord-Amerikaanse fondsen, nu zitten er bijna evenveel goudvoorraden in Europese fondsen. Met dit soort beleggingsproducten nemen beleggers een aandeel in de onderliggende waarde, in dit geval is dat een voorraad fysiek goud.

Verschuiving in de goudmarkt

Vorige week publiceerde de World Gold Council haar jaarverslag over de goudmarkt in 2019. Daaruit kwam naar voren dat er het afgelopen jaar een grote verschuiving heeft plaatsgevonden in de goudmarkt. Door de stijging van de goudkoers nam de vraag naar sieraden, munten en baren in met name Aziatische markten af, terwijl de belangstelling voor beleggen in goud in Westerse economieën juist toenam. Centrale banken bleken de meest stabiele factor, door al tien jaar op rij goud te kopen.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »