Russische generale staf waarschuwt voor aanval op Syrië

Russische generale staf waarschuwt voor aanval op Syrië

In iets meer dan twee weken zijn er vanuit Rusland verschillende waarschuwingen aan het adres van de NAVO en de VS afgegeven. De eerste twee waren van Poetin en generaal Gerasimov, de Russische chefstaf. Deze waarschuwingen waren ondubbelzinnig en kwamen erop neer dat Rusland over nieuwe uiterst moderne wapens beschikt waarop de NAVO geen antwoord heeft en het raketschild de facto buiten spel wordt gezet.

Verder werden de bondgenoten ook in bescherming genomen tegen aanvallen door vergelding aan te kondigen. Gerasimov verklaarde dat bij een volgende aanval op Syrië door de NAVO en/of de VS er gereageerd zal worden tegen schepen, raketten en vliegtuigen als Russisch personeel getroffen zal worden.

Amerikaanse marine bereid aanval op Syrië voor?

De verklaring van generaal Rudskoj, chef operaties van de generale staf, dat men sterke aanwijzingen heeft voor een mogelijke grootschalige Amerikaanse aanval op Syrië en in het bijzonder op regeringsinstellingen in Damascus past in des rij van waarschuwingen.

De Russische generale staf constateert dat de Amerikaanse marine strike groups heeft gevormd in de Perzische Golf, de Rode Zee en het oostelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Die zullen een op handen zijnde gasaanvallen in Syrië als reden gebruiken voor een grootscheepse aanval, aldus generaal Rudskoj. Hij gaf verder specifieke gegevens over deze gasaanvallen.

Ook ging hij ervan uit dat er vanuit de Amerikaanse basis Al Tanf bij de Jordaanse grens tegen Syrië acties uitgevoerd zullen worden. Al met al gaat het dus om een grootscheepse aanval die volgens de Russische generale staf voorbereid wordt en volgens hun inschatting ook daadwerkelijk op handen is.

https://twitter.com/Geotrendlines/status/975500453172711424

Raketschepen en landingsschepen

De opbouw van NAVO marinestrijdkrachten omvat naast negen raketschepen ook schepen voor amfibische landingen en ondersteuningsschepen voor deze landingen (in totaal vier stuks). Deze maken deel uit van de strike group die zich in het oostelijk deel van de Middellandse Zee bevindt. Er wordt dus een optie opengehouden voor landingen op de Syrische kust. Aan Russische zijde is er sprake van een minder talrijke maar in functie toch vergelijkbare opbouw. Daar passen ook de drie Russische onderzeeërs in.

https://twitter.com/Geotrendlines/status/975500777371439104

Tegen de achtergrond van de hoog oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland over het vergiftigingsincident in Engeland, waarbij Engeland de Russische president Poetin nu rechtstreeks als schuldige aanwijst, is er nu sprake van een explosieve mix van spanningsvelden. Een grootscheepse aanval van de VS op Syrië kan tot een rechtstreeks gewapend conflict leiden tussen de VS en Rusland. Een dergelijk conflict zal dan niet beperkt blijven tot Syrië.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »