Rusland wil samenwerking Euraziatische Economische Unie en Zijderoute

Rusland wil samenwerking Euraziatische Economische Unie en Zijderoute

Rusland wil de economische banden met China aanhalen en streeft daarom naar meer samenwerking tussen de Euraziatische Economische Unie en het Chinese 'Belt and Road' programma. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin in een interview met de Chinese krant People's Daily. Hij sprak over een 'Groter Euraziatisch Partnerschap', waarin meer coördinatie plaatsvindt tussen de landen op het Euraziatische continent.

Door verdere samenwerking tussen beide projecten kunnen landen op het Euraziatische continent zich verder ontwikkelen en de levensstandaard van de bevolking naar een hoger niveau brengen, aldus de Russische president. Daarmee doelt hij op het promoten van investeringen en gezamenlijke projecten ten aanzien van infrastructuur, transport en logistiek tussen de verschillende landen van het Euraziatische continent. Poetin zei daar het volgende over.

"Rusland heeft ook een eigen visie voor de toekomst van regionale integratie. Samen met andere lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EAEU) zijn we voortdurend op zoek naar het optimale samenwerkingsmodel. Ik heb het over de plannen om een 'Groter Euraziatisch Partnerschap' te vormen. Met andere woorden, een breed netwerk van regionale integratie-organisaties die zich op een gecoördineerde manier ontwikkelen, gebaseerd op de beginselen van gelijkheid, openheid, wederzijds respect en inachtneming van elkaars belangen.

Het is moeilijk om de rol van China te overschatten als de strategische partner van Rusland. De vorming van een Groter Eurazië komt immers neer op het koppelen van de Euraziatische Economische Unie en het 'Belt and Road' initiatief."

Meer samenwerking op Euraziatisch continent

De relatie tussen China en Rusland kan worden omschreven als een strategisch partnerschap. De twee landen werken niet alleen samen voor economische en politieke vraagstukken, ook bouwen ze al jaren aan meer strategische en militaire samenwerking.

Al in 2015 spraken de regeringsleiders van beide landen hun ambitie uit om de Euraziatische Economische Unie te koppelen aan de Chinese zijderoute. In het interview met People's Daily zei de Russische president daar het volgende over.

"In mei 2015 hebben president Xi Jinping en ik ermee ingestemd om de bouw van de Euraziatische Economische Unie en de Zijderoute met elkaar te verbinden. Dit werkelijk historische initiatief werd gesteund door de leiders van alle EAEU-lidstaten.

Op 17 mei 2018 werd de overeenkomst inzake Handel en Economische Samenwerking tussen de EAEU en China ondertekend als vervolg op dit initiatief. We verwachten dat dit document de komende maanden in werking treedt. De partijen zullen het onmiddellijk gaan implementeren.

De praktische samenwerking tussen de Euraziatische Economische Commissie en de regering van de Volksrepubliek China moet op solide voet worden gebracht en systematisch worden gemaakt. Onze hoogste prioriteit zal zijn om een gezamenlijke commissie op te richten die belast is met het beoordelen van specifieke initiatieven om de EAEU te koppelen aan het Chinese 'Belt and Road' initiatief. Wij geloven dat projecten in transport, energie, milieu, handel, financiën en de digitale economie prioriteit zullen krijgen."

China en Rusland als stabiliserende factor

Volgens de Russische president levert de samenwerking tussen China en Rusland een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de wereld. De twee landen onderhouden een nauwe coördinatie en zitten vaak op één lijn in grote internationale en geopolitieke kwesties.

Poetin sprak zijn onvrede uit over de internationale politieke van sommige Westerse landen, die niet schuwen voor chantage of sancties om druk uit te oefenen op andere landen. Hij zei daar het volgende over.

"De interactie tussen Rusland en China op het gebied van het buitenlands beleid is een belangrijke stabiliserende factor in internationale aangelegenheden, temeer omdat onze landen overlappende of zeer nauwe standpunten innemen over de belangrijkste kwesties van onze tijd.

Helaas eisen sommige westerse landen het enige wereldwijde leiderschap op. Ze overschrijden achteloos de normen en principes van het internationale recht en nemen hun toevlucht tot chantage, sancties en druk. Daarmee proberen ze hun waarden en twijfelachtige idealen aan hele landen en bevolkingen op te leggen.

Wij zijn categorisch tegen dergelijke benaderingen. Om de internationale situatie te verbeteren en een meer rechtvaardige en democratische wereldwijde architectuur te vormen, zullen we de stappen van Rusland en China op belangrijke wereldwijde en regionale kwesties nauw blijven coördineren. Ook zullen we productief samenwerken op toonaangevende multilaterale plekken als de Verenigde Naties, G20, SCO, BRICS en APEC.

Tegelijkertijd staan ​​we open voor samenwerking en gezamenlijke projecten met gelijkgestemde mensen, inclusief iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van communicatie tussen staat en staten op het onwrikbare fundament van het VN-handvest en het internationaal recht."

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »