Poetin's waarschuwing aan de NAVO

Poetin's waarschuwing aan de NAVO

Bijna een week geleden heeft de Russische president Poetin zijn rede voor de Federatie gehouden. Een reeks van onderwerpen passeerden daarbij de revue en zo werd een redelijk compleet overzicht gegeven van de stand van zaken in Rusland en waar de huidige regering in de toekomst naartoe wil.

De verkiezingen in Rusland vinden op 18 maart plaats en naar verwachting zal Poetin deze verkiezingen winnen. Dat betekent dat naar alle waarschijnlijkheid de huidige politieke lijn op alle terreinen zal worden voortgezet, dus ook op het vlak van de buitenlandse politiek. En die wordt gekenmerkt door de sterk verslechterde verhoudingen met de VS en dus met het gehele Westen, wat samen met de economische sancties tegen Rusland een belangrijk thema zal blijven.

Nieuwe lange-afstandsraketten

Op het gebied van de Russische geostrategische- en nationale veiligheidsbelangen heeft Poetin duidelijke en niet mis te verstane taal gesproken. Hij presenteerde aan de hand van videobeelden twee nieuwe Russische raketten, Kinzjal en Avanguard, die door het huidige Amerikaanse raketschild niet onderschept kunnen worden. Kinzjal wordt op dit moment al aan het leger uitgeleverd, terwijl de Avanguard binnenkort in serieproductie wordt genomen. Deze wapens dienen als antwoord op het Amerikaanse raketschild dat door Rusland al sinds 2011 als een bedreiging van de nationale veiligheid wordt gezien.

De VS beweert dat het raketschild in het oosten van Europa een antwoord is op mogelijke raketlanceringen van bijvoorbeeld Iran, terwijl de raketsystemen in het Verre Oosten een antwoord zijn op de lancering van raketten vanuit Noord-Korea. Rusland is echter van mening dat het al in opbouw zijnde schild zowel in Europa als in het Verre Oosten een bedreiging vormt van haar nationale veiligheid.

Tegen deze achtergrond moeten de woorden van Poetin in zijn rede gezien worden. De Russische president maakte duidelijk dat zijn land alleen nucleaire wapens zal gebruiken als het aangevallen wordt met zulke wapens, maar dat dit ook de respons zal zijn wanneer er sprake is van een conventionele aanval die de nationale veiligheid van Rusland in gevaar brengt.

Verder verklaarde Poetin dat een aanval met massavernietigingswapens op Russische bondgenoten als een aanval op Rusland beschouwd zal worden en dat er een direct antwoord zal volgen. Dit zijn niet mis te verstane woorden die duidelijk maken hoe de verhoudingen tussen de NAVO en Rusland zijn: ronduit slecht en zeer gespannen. Het geeft ook aan dat Rusland rekening houdt met zulke aanvallen.

Troepenopbouw langs de grens

Een extra dimensie krijgen de woorden van Poetin door de verklaring van de plaatsvervangend minister van defensie van de Russische Federatie, Aleksandr Fomin, voor het televisiestation Rossija 24. Hij bracht daarbij het Amerikaanse raketschild ter sprake. Volgens hem wordt er een ring van 400 raketten behorende tot het raketschild om Rusland heen opgebouwd. De opbouw zou plaatsvinden in Polen, Roemenië, de Baltische staten en in Korea en Japan in het Verre Oosten.

Verder verklaarde hij dat de VS voorbereidingen treft voor de ontplooiing van 300.000 militairen langs de westgrens van Rusland. Er zijn voor de aanvoer van deze troepen naar Oost Europa acht commandocentra ingericht. De logistieke voorbereidingen van aanvoer van militair materieel, munitie en brandstof zijn afgesloten, zo verklaarde Fomin.

De opbouw van troepen en militair materieel in het oosten van Europa heeft nu de dimensie aangenomen van een Koude Oorlog. Dit is overigens al zo’n twee jaar aan de gang, maar nu is het echt overduidelijk geworden.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »