Ook bedrijfsobligaties leveren geen rendement meer op

Ook bedrijfsobligaties leveren geen rendement meer op

Door de coronacrisis en het ruime monetaire beleid van centrale banken is de rente de laatste jaren verder gedaald. Voor meer dan $17 biljoen aan staatsobligaties is het rendement al negatief, waardoor steeds meer beleggers uitwijken naar bedrijfsobligaties. Het resultaat van deze zoektocht naar rendement is dat ook de meest veilige bedrijfsleningen vrijwel niets meer opleveren.

Onderstaande grafiek laat zien dat het effectieve rendement voor een index van Amerikaanse bedrijfsobligaties met de hoogste kredietstatus na correctie voor inflatie onder nul is gezakt. Dat betekent dat je als belegger per saldo koopkracht verliest door deze obligaties in de portefeuille op te nemen. Alleen obligaties in het high yield en emerging markets segment leveren nog rendement op.

Vlucht naar veilige havens

Deze ontwikkeling is deels toe te schrijven aan een vlucht naar veilige havens en deels aan het monetaire beleid van centrale banken. De Federal Reserve kondigde eerder dit jaar namelijk een opkoopprogramma voor bedrijfsleningen aan. Tot op heden heeft de centrale bank amper bedrijfsleningen opgekocht, maar het heeft wel een signaal afgegeven aan de markt. Het geeft beleggers zekerheid dat er in de toekomst een koper is voor het schuldpapier.

Tijdens de onrust op de financiële markten in maart schoot de rente op bedrijfsobligaties nog omhoog. In een vlucht naar veiligheid gaven beleggers de voorkeur aan staatsobligaties, waardoor de koersen van bedrijfsleningen daalden. Deze beweging stopte toen centrale banken en overheden nieuwe steunmaatregelen aankondigden. Vanaf dat moment durfden beleggers ook weer in te stappen en begon de rente weer te dalen.

Effectief rendement op bedrijfsobligaties is inmiddels negatief (Bron: St. Louis Fed)

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »