Magistrale geopolitiek in Syrië

Magistrale geopolitiek in Syrië

De Westerse berichtgeving over Syrië is een van de grootste leugens van de laatste tijd, zo concludeert de Vlaamse Pater Daniël. Als inwoner van Syrië ziet hij van dichtbij was er de afgelopen jaren in Syrië gebeurd is en wat we daarvan terugzien in de Westerse mainstream media. Met toestemming van Pater Daniël plaatsen we hier op Geotrendlines zijn laatste bevindingen, die hij via de email deelt met iedereen die daar interesse voor heeft. Wilt u deze informatie ook via de email ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Inleiding

Een Amerikaans rapport meldt dat het “Syrische regime” duizenden gevangenen vergast in een crematorium van de (kleine) gevangenis in Syadnaya. Een nieuwe Hollywood story. Meteen grijpt de Israëlische minister Yocan Galant de gelegenheid aan om op te roepen de Syrische president te vermoorden. Wat is er echt aan de hand? Het westen krijgt een nieuwe hysterieaanval, nu het Syrische leger, geholpen door Hezbollah, Rusland en Iran steeds meer de IS in het nauw drijft. En bovendien draagt het memorandum dat vier veilige zones voorziet al zijn vruchten.

Er zijn nu 219 gewapende groepen en 1.505 wooneenheden die zich hebben aangesloten bij de Syrische verzoeningsbeweging. Als dit voortgaat, zullen de terroristen in Syrië ooit daadwerkelijk opgeruimd worden en dat is voor het westen een nachtmerrie. De creativiteit om steeds weer nieuwe leugens te verzinnen blijft echter onuitputtelijk. Daarmee willen ze het moreel van de terroristen opkrikken, het moreel van Syrië ondermijnen en druk uitoefenen op Rusland en Syrië. Grote ondernemingen met weinig blijvend resultaat. Al zijn we nog enige tijd met vakantie, we geven enkele indrukken over de evolutie van de oorlog tegen Syrië, van op afstand bekeken. Het blijft onze zorg, ons leven, ons lijden, soms onze vreugde, ons gebed.

Magistrale geopolitiek in Syrië

Ik heb nooit een grote politieke leider van dichtbij gezien of ontmoet en ik heb er ook geen enkele behoefte aan. Wanneer ik hoor wat ze zeggen en zie wat ze doen geeft dit me een bepaald beeld, zij het ook niet volledig. Het voorstel van Vladimir Poetin om in Syrië vier veilige zones in te stellen is in elk geval een magistrale zet. Al jarenlang probeert de internationale coalitie in Syrië in het noorden een veilige “no fly” zone op te leggen. Dat was de vondst destijds om Libië te vernietigen. Immers daardoor zou de nationale (nu de Syrische) luchtmacht verlamd worden zodat de rebellen vrij spel hebben om het land op de knieën te krijgen. De internationale gemeenschap zou daarbij toezien dat de Syrische luchtmacht inderdaad zich niet zou kunnen verdedigen.

Deze veilige “no fly” zone werd steeds terecht door Rusland verworpen. En nu lijkt Rusland zelf met het plan voor de dag te komen. Tegenstanders van Syrië hopen in hun naïviteit dat hiermee de opdeling van Syrië is ingezet. De inhoud is echter geheel anders. Dit plan heeft het akkoord van Syrië én de steun van de internationale gemeenschap, zoals de secretaris van de VN al duidelijk heeft gemaakt.

De grote terroristengroepen (IS, Al Nousra…) doen met de gesprekken niet mee en zijn dus uitgesloten. Dat betekent dat zij te allen tijde mogen bestreden worden. De ‘schendingen’ in deze zones komen ook van IS en al Nousra. Bovendien wordt door dit plan de werkelijkheid duidelijker aan het licht gebracht. De terroristen kunnen zich niet meer voordoen als degenen die het land willen opbouwen maar worden ontmaskerd als de moordenaars en de verwoesters. Zij zijn dus razend omwille van dit plan. Bovendien zijn het Rusland en Iran die toezicht houden en in feite ook het recht zouden hebben om vliegtuigen van de NAVO, de VS of gelijk welk ander land dat illegaal in Syrië opereert, uit de lucht te halen.

Al duurt de oorlog tegen Syrië nog steeds verder (wat donderdag vorige week weer bleek toen de Amerikaanse coalitie in Syrië aan de grens met Irak en Jordanië illegale bombardementen uitvoerde op troepen die loyaal zijn jegens Syrië) en al blijft er een afstand tussen de plannen en de werkelijkheid, Poetin gaat rustig en bezonnen verder met het beschermen van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Syrië en het recht van het volk om zijn eigen toekomst te bepalen. De invoering van de vier veilige zones in Syrië is in elk geval een magistraal plan.

Het einde van de Arabische Lente?

Generaal Michael Flynn, door Donald Trump aangesteld als adviseur voor de nationale veiligheid, moest onmiddellijk aftreden. Hij was het die zich heftig verzette toen de administratie Obama die IS oprichtte. Hij was het ook die de moslimbroeders aanwees als het politieke wapen van het westen om in het Midden-Oosten onrust en regeringswissels te bewerken. De moslimbroeders werden in 1951 door het Verenigd Koninkrijk opgericht en Saoedi-Arabië richtte de islamitische liga op om de moslimbroeders te steunen.

Onlangs was Donald Trump op reis in Saoedi-Arabië, op weg naar Jeruzalem, Bethlehem, het Vaticaan en België. In zijn toespraak tot de islamitische leiders in Riyad sprak Trump uiteraard geen woord kwaad van het staatsterrorisme van Saoedi-Arabië. Neen, de grote duivel is Iran, terwijl het sjiitisch is en de islamterroristen soennieten zijn. Natuurlijk zeggen alle staten in het openbaar dat ze “het terrorisme” bestrijden, terwijl ze ondertussen hun terroristische groepen volop steunen.

Toch zien we hoe Trump een zachte diplomatieke bocht neemt. Hij spreekt niet over het islamitisch terrorisme maar over het bestrijden van het Jihadisme. James Mattis, minister van landsverdediging legt uit wat de president eigenlijk bedoelt: de Jihadistische groepen omsingelen en dan uitroeien zodat ze niet kunnen ontsnappen. Het is nog niet duidelijk hoe het Verenigd Koninkrijk en Saoedi-Arabië in feite gaan reageren. In ieder geval blijkt voor Donald Trump de grote vijand niet meer de Syrische Arabische Republiek te zijn zoals die dat was voor Obama, maar het Jihadisme. Is dit het begin van het einde van de zogenaamde (westerse met hulp van de golfstaten en Turkije) Arabische Lente? We hopen het.

Amerikaanse burgeroorlog II?

Neen, het is geen vervolg op de verwoestende burgeroorlog van 1861-65, het is een bitsige, politieke strijd van machten die de huidige democratisch gekozen president niet willen aanvaarden. De andere presidentskandidate genoot de steun van Wall Street, het Pentagon, de CIA, de American Intelligence, heel het industrieel militair oorlogscomplex, de olieboeren en de machtige media, kortom the deep state complex. En toch, Donald Trump werd verkozen. En zo zijn deze machten achter de coulissen begonnen met een strijd op leven en dood tegen Trump.

Trump heeft nauwelijks enige politieke ervaring. Hij heeft ook nauwelijks enige kennis van de internationale politiek. Het middel van een oorlog tegen de president is de paranoia van de Russofobie. De hysterie tegen Rusland is nu zo opgedreven dat het voortdurend gebruikt kan worden. Telkens opnieuw worden wazige aanklachten opgeklopt, zonder enig hard bewijs om de indruk te vergroten dat Trump een geheime agent van Rusland zou zijn, dat hij staatsgeheimen doorgeeft enzovoort....

Zonder dat deze schimmige machten het zich bewust zijn, stellen ze Amerika dan voor als een soort bananenrepubliek die door Rusland bestuurd wordt, alsof Rusland de laatste decennia nog niet genoeg bewezen heeft dat het, in totale tegenstelling met het Westen, niet geïnteresseerd is aan het ondermijnen en inpalmen van andere soevereine landen. Rusland wil wel voor zijn eigen veiligheid zorgen.

Terwijl de NAVO alle landen van het Warschau-pakt heeft ingepalmd (en bovendien nog een aantal landen van de voormalige Sovjet-Unie), heeft Poetin geen kik gegeven. Toen ze Oekraïne en de Krim met een staatsgreep konden bemachtigen, overschreden ze evenwel een rode lijn. Oekraïne en de Krim behoren sinds meer dan een millennium tot het hart van Rusland. Prins Vladimir van Kiev werd in de negende eeuw op de Krim gedoopt en dat was het begin van het christelijke Rusland, wat zelfs op aangepaste wijze door de voormalige Sovjet-Unie werd gevierd.

Rusland wil eigen land en volk beschermen en opbouwen volgens het internationaal recht. De huidige burgeroorlog in Amerika ondermijnt de eigen democratie steeds meer en is in feite een strijd tegen windmolens. Dank zij een uitgekiende mediacampagne wordt deze strijd evenwel zo voorgesteld alsof het allemaal op bewezen feiten steunt zodat het een verantwoording biedt om de huidige president af te zetten.

Gevaar voor een atoomoorlog

De voornaamste terroristische groepen zijn door de VS opgericht met de steun van de grote bondgenoten (Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije) als instrumenten van de geheime diensten van Amerika. De VS steunen ook al Qaida en IS in Syrië en Irak. Daarom is de Amerikaanse “strijd tegen het terrorisme” puur bedrog. Trump heeft in zijn presidentscampagne goede principes verkondigd, waarvoor hij werd toegejuicht en uiteindelijk ook gekozen: geen interventionisme meer in andere soevereine staten, geen wapens meer voor terroristen, samenwerken met andere grote mogendheden zoals Rusland…

Hij heeft hiervan heel weinig of niets kunnen realiseren (zijn pro vita houding blijkt hij tot heden wel trouw te blijven). Hij heeft de oorlogspolitiek van zijn voorgangers verder gezet en eigenlijk nog erger gemaakt, met herhaalde bombardementen in Syrië en gespannen relaties met Rusland, erger dan voorheen, een versterking van de oorlogsopbouw door de NAVO… Blijkbaar wordt Amerika nu bestuurd door de “Deep State”. Hierbij wordt aan de strategie van een “preventieve oorlog” nog veel aandacht geschonken. Tegelijk wordt verkondigd dat hierbij het Amerikaanse volk zelf geen gevaar loopt.

Prof emeritus Michel Chossudovsky (economie universiteit Ottawa en directeur van Global Research) meent dat we de dreiging van een atoomoorlog wel heel ernstig moeten nemen. Hij pleit voor een globale anti-oorlog beweging en het versterken van de kritische stemmen in de beleidsorganen van de landen zelf.

Onbezonnen oorlogstaal

Sharmine Narwani is een sympathieke Iraanse journaliste, moeder van twee jongens. Ze heeft in ons klooster enkele dagen verbleven en sindsdien zijn we met elkaar in contact gebleven. Ze vroeg hoe ze kon helpen. We hebben allerlei nuttig materiaal voor de gehandicapten van Qâra opgegeven en een tijd later kwam dit materiaal ook toe in Libanon. Haar reportages stuurt ze steevast naar ons door. Nu schrijft ze een pittig stukje over “dodelijke retoriek”.

De 31 jarige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman blijkt een bijzonder onbezonnen en oorlogszuchtig kereltje te zijn. Met zijn 110 miljard Amerikaanse wapens waant hij zich nog sterker. Jemen dacht hij even tot de (zijn) orde te kunnen roepen, maar hij heeft zich in een moeras begeven waarin hij steeds meer wegzinkt. En nu spreekt hij erg brutale oorlogstaal tegen aartsvijand Iran, die inmiddels de gematigde Hassan Rouhani als president met een grote meerderheid herkozen heeft. Hij denkt met zijn onverdraagzaam wahabisme de wereld te kunnen veroveren dank zij de steun van het westen. Tegen Iran schreeuwt de kroonprins het uit dat de Saoedi’s niet zullen wachten totdat ze door Iran worden aangevallen, maar dat de strijd in Iran zelf gevoerd zal worden.

Daar is de Amerikaanse houding van de ”preventieve oorlog” weer. De Iraanse minister van buitenlandse zaken, Houssein Dehghan waarschuwt de kroonprins echter geen ondoordachte actie tegen Iran te beginnen, want dat zou de allerlaatste oorlog van Saoedi Arabië zijn, waarbij er van Mecca en Medina niets meer overblijft.

Europese zwaargewichten tegen de vergrijzing

De Duitse kanselier Angela Merkel, de Franse eerste minister Emmanuel Macron, de Engelse eerste minister Theresa May, de Italiaanse eerste minister Paolo Gentiloni, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en nog andere politieke luidsprekers zoals de Nederlandse eerste minister Mark Rutte… niemand van hen heeft kinderen. Hoe gaan zij de vergrijzing in Europa aanpakken? (dit bericht wordt u doorgegeven door P. Daniël, niet gehuwd, geen kinderen maar wel uit een groot gezin).

En dan nog dit...

Met een verpletterende meerderheid (232 van de 270 stemmen) heeft de Roemeense kamer van afgevaardigden een amendement aangenomen op de nationale constitutie waardoor bepaald wordt dat een huwelijk een vereniging is van man en vrouw. De tekst van de constitutie zou dan worden: “Het gezin is gegrond op het huwelijk door een vrije toestemming tussen een man en een vrouw, hun volledige gelijkwaardigheid en het recht en de plicht van de ouders om de opvoeding en opleiding van de kinderen te verzekeren”. Dit moet nu nog door de senaat goedgekeurd worden. Hieraan is een grote actie voorafgegaan, georganiseerd door de beweging “coalitie voor het gezin” die 3,1 miljoen handtekeningen verzamelde (terwijl er maar een half miljoen vereist zijn).

Verdient navolging!

Pater Daniël

Ter herinnering

  • Op vrijdag 2 juni om 19.30 u is de voorstelling van ons boek voorzien in de Rafaëlzaal van het gasthof van de Abdij Postel (Abdijlaan 16, 2400 MOL-POSTEL), waarna een eenvoudige receptie.
  • Op zaterdag 3 juni vanaf 13.00 u ben ik aanwezig op de conferentie Syria and the Near East samen met Elijah J. Magnier, Yvette Shamier, Kevork Almassian en Malik Samoel, Elzenveld Conference Center, Lange Gasthuisstraat 45, Antwerpen.
  • Op donderdag 8 juni om 20.00 u ben ik aanwezig in de dabatclub samen met prof. Amin Makar: Hotel de Basiliek, Trooststraat 22, 2650 EDEGEM
  • Op dinsdag 13 juni om 20.00 u geef ik een lezing over Syrië en over mijn boek in de universiteit van TILBURG: prof. Cobbenhagenlaan 19: Tilburg University Chaplaincy, studentenparochie Maranatha.
Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »