Italië stelt havens open voor Chinese zijderoute

Italië stelt havens open voor Chinese zijderoute

Italië wil vier havens openstellen voor Chinese investeringen, zo schrijft de South China Morning Post. De Chinese president Xi Jinping is deze week in Europa om een overeenkomst met de Italiaanse regering te ondertekenen, waarmee China meer mogelijkheden krijgt om te investeren in de infrastructuur van Italië.

China wil investeren in de havens van Genua, Palermo, Triëst en Ravenna, vier belangrijke havensteden die Italië verbinden met de rest van de wereld. De investeringen zijn onderdeel van het 'Belt and Road' programma, een miljardenproject dat als doel heeft de handelsroutes tussen Europa en China te verbeteren.

Chinese investeringen in Italië

De investeringen blijven niet beperkt tot een aantal havens. In de overeenkomst wordt ook gesproken over de ontwikkeling van wegen, spoorlijnen, bruggen en de luchtvaart. Hieronder een passage uit de overeenkomst, die onlangs door de Italiaanse krant Corriere werd vrijgegeven.

Transport, logistiek en infrastructuur: Beide partijen delen een gemeenschappelijke visie over de verbetering van toegankelijk, veilig, inclusief en duurzaam vervoer. De partijen werken samen bij de ontwikkeling van infrastructuur-connectiviteit, waaronder financiering, interoperabiliteit en logistiek, op gebieden van wederzijds belang (zoals wegen, spoorwegen, bruggen, burgerluchtvaart, havens, energie, inclusief hernieuwbare energiebronnen, aardgas en telecommunicatie).

De partijen geven blijk van hun belangstelling voor het ontwikkelen van synergieën tussen het Belt and Road Initiatief, het Italiaanse systeem van transport en infrastructuur, zoals -inter alia- wegen, spoorwegen, bruggen, burgerluchtvaart en havens en het Europese trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Partijen verwelkomen de besprekingen in het kader van het EU-China-connectiviteitsplatform om de efficiëntie van de connectiviteit tussen Europa en China te verbeteren.

De partijen zullen samenwerken bij het faciliteren van de inklaring, het versterken van de samenwerking in duurzame, veilige en digitale vervoersoplossingen en bij hun investeringen en financiering. De partijen wijzen op het belang van open, transparante en niet-discriminerende aanbestedingsprocedures.

Onbelemmerde handel en investeringen: De partijen werken aan de uitbreiding van wederzijdse investeringen en handelsstromen, industriële samenwerking en samenwerking op markten van derde landen, en onderzoeken manieren om substantiële, wederzijds voordelige samenwerking te bevorderen. De partijen bevestigen opnieuw hun gezamenlijke inzet voor vrije en open handel en investeringen, om buitensporige macro-economische onevenwichtigheden tegen te gaan en zich te verzetten tegen unilateralisme en protectionisme.

In het kader van het Belt and Road initiatief zullen zij transparante, niet-discriminerende, vrije en open samenwerking op het gebied van handel en industrie bevorderen, met een open aanbesteding, een gelijk speelveld en respect voor intellectuele-eigendomsrechten. Ze zullen nauwere en wederzijds voordelige samenwerkingsverbanden en partnerschappen verkennen, waaronder het bevorderen van samenwerking tussen Noord-Zuid, Zuid-Zuid en driehoekssamenwerking.

Verdeeldheid binnen Europa

De Italiaanse havens kunnen met Chinese investeringen worden gemoderniseerd en uitgebreid, maar niet iedereen is even enthousiast. In Brussel en in Washington wordt de groeiende macht en invloed van China met argusogen bekeken. De Europese Commissie bestempelde China vorige week als een 'strategische rivaal'. Europese regeringsleiders werden zelfs opgeroepen om na te denken over manieren om China in toom te houden.

Italië is het eerste land in de G7 dat het Chinese miljardenproject ondersteunt. De Italiaanse regering ziet vooral de economische voordelen in een samenwerking met China. De Italiaanse economie kwakkelt en de infrastructuur biedt ruimte voor verbetering. Veel bruggen en wegen zijn verouderd en slecht onderhouden. Italië verwelkomt de nieuwe investeringen vanuit China, maar veel Westerse bondgenoten vrezen dat China ook uit is op meer politieke invloed in Europa.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »