Is stijging goudprijs voorbij?

De ABN Amro heeft haar koersdoel voor goud onlangs drastisch naar beneden bijgesteld. In plaats van een verdere koersstijging tot $2.000 per troy ounce voorziet de bank nu een daling tot $1.700 per troy ounce tegen het einde van dit jaar. Volgend jaar zou de goudprijs nog verder wegzakken tot een niveau van $1.500. Waarom opeens deze koersverandering? En wat denken wij dat de goudprijs gaat doen?

Volgens analiste Georgette Boele is het vooruitzicht voor goud de afgelopen twee maanden fundamenteel verslechterd, omdat de Amerikaanse rente is gestegen en de dollarkoers weer oploopt. Dat is historisch gezien ongunstig voor de prijs van het edelmetaal. Ook technisch is het plaatje verslechterd, omdat de koers door het 200-daags gemiddelde dreigt te zakken. Als dat gebeurt kan dat zelfs het einde betekenen van de opwaartse trend in goud, zo schrijft Boele in haar laatste update.

Wat gaat de goudprijs doen?

Deze sombere vooruitzichten staan in schril contrast met de vorige update van december, toen Boele nog optimistisch was over de goudprijs. Het is waar dat de goudprijs een sterke correlatie heeft met de Amerikaanse 10-jaars rente, maar het is nog maar de vraag of de rentestijging zal aanhouden. Boele verwacht dat de Federal Reserve vanaf 2022 haar balans zal afbouwen, gevolgd door de eerste renteverhogingen in 2023.

Dat scenario zou inderdaad negatief zijn voor goud, maar wij betwijfelen of dat scenario ook echt realiteit wordt. De verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank voorlopig zal doorgaan met het opkopen van obligaties. Ook heeft Fed-voorzitter Jerome Powell duidelijk gemaakt dat er pas een renteverhoging komt als de economie weer sterk genoeg is om op eigen benen te staan.

Stijging Amerikaanse rente en dollar is negatief voor de goudprijs (Bron: ABM Amro)

Coronacrisis is nog niet voorbij

Hieruit kunnen we concluderen dat er voorlopig niet veel zal veranderen aan het ruime monetaire beleid van de Fed. In het meest optimistische scenario kan de centrale bank volgend jaar misschien stoppen met het opkopen van staatsobligaties, maar de stap naar een verkleining van de balans (tapering) lijkt nog altijd ver weg. Zeker nu het coronavirus zich muteert en wereldwijd een derde golf dreigt.

De kans dat overheden en centrale banken de coronacrisis dit jaar weer helemaal onder controle zullen krijgen is aanwezig, maar dat is niet het meest waarschijnlijke scenario. Er zijn nog veel onzekerheden over de economische impact van de maatregelen tegen het virus. Met de dreiging van een derde golf is de kans groot dat centrale banken en overheden nog meer moeten stimuleren om de economie te ondersteunen. Dat kan juist een stimulans geven aan de goudprijs.

Goudvoorraden op recordhoogte

Boele merkt op dat beleggers nog steeds een relatief grote posities in goud aanhouden via ETF's en termijncontracten. Ze merkt op dat deze posities momenteel 30% groter zijn dan in december 2012. Toen de goudprijs in het voorjaar van 2013 onderuit ging deden veel beleggers hun posities in goud weer van de hand.

Boele suggereert hiermee dat dit opnieuw kan gebeuren, maar dat durven we te betwijfelen. Anders dan in 2013 is de rente nu zo goed als nul, waardoor het veel minder interessant is om spaargeld aan te houden. Ook staan de aandelenkoersen nu relatief gezien veel hoger dan toen, waardoor er vandaag de dag minder goede alternatieven zijn voor het edelmetaal. We denken dat er momenteel veel meer beleggers met een buy and hold mentaliteit in goud zitten dan acht jaar geleden. Die zullen minder snel verkopen als de goudprijs verder daalt.

Beleggers hebben nog steeds een relatief grote positie in goud (Bron: ABM Amro)

Goud als ultieme veilige haven?

Men zou verwachten dat oplopende staatsschulden leiden tot een hogere rente. De ervaring van de afgelopen crises leert ons echter dat er in economisch onzekere tijden steeds een vlucht naar de liquiditeit en veiligheid van staatsobligaties plaatsvindt. De opleving van de Amerikaanse rente kan dus wel eens van korte duur blijken. In dat geval blijft het edelmetaal een aantrekkelijke hedge, die ook goed presteert in tijden van financiële stress.

Ondanks de stijgende rente en de oplopende dollarkoers zijn wij nog steeds positief over goud. In onze eerdere analyse op Trendlines Insider noemden we verschillende factoren die nog steeds gunstig zijn voor goud. Factoren die ook dit jaar een stimulans kunnen geven aan de goudprijs, zeker naarmate meer mensen het edelmetaal gaan zien als de ultieme veilige haven. Goud als volwaardig alternatief voor de vele miljarden euro's op spaarrekeningen die geen rente meer opleveren.

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »