Inflatie Duitsland naar hoogste niveau in decennia

Inflatie Duitsland naar hoogste niveau in decennia

Dat de inflatie de laatste maanden flink is opgelopen, dat is inmiddels wel bekend. Maar dat het in sommige gevallen wel heel extreem is, dat laten de producentenprijzen in Duitsland zien. Die stegen in oktober namelijk met 18,4% op jaarbasis, de grootste stijging in decennia. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis zijn de producentenprijzen sinds november 1951 niet meer zo hard gestegen als nu.

De producentenprijzen stijgen in Duitsland veel harder dan de consumentenprijzen, want het algemene inflatiecijfer (HICP) kwam in oktober uit op 4,6%. Dat is ook al een hoog cijfer, maar de stijging van de producentenprijzen doet vermoeden dat de inflatie de komende tijd nog verder zal oplopen. Bedrijven zullen de hogere inkoopkosten namelijk doorberekenen aan de consument, waardoor de inflatie nog enige tijd hoog kan blijven.

Inflatie loopt verder op

Vanaf volgend jaar loopt een btw-verhoging uit de cijfers, maar over de brede linie liggen er nog meer prijsverhogingen in het verschiet. Deze zijn voornamelijk toe te schrijven aan gestegen energieprijzen, want olie en gas zijn flink duurder geworden. Ook de stroomprijzen kunnen verder stijgen, bijvoorbeeld doordat energiebedrijven meer moeten betalen voor de inkoop van aardgas. Europese landen hebben dit jaar veel minder gasvoorraden opgebouwd dan normaal.

De snelle stijging van producentenprijzen geeft aan dat er meer problemen zijn ontstaan in logistieke ketens. Dat begon met stijgende containerprijzen, maar nu lopen ook de levertijden van goederen verder op. Bedrijven anticiperen daarop door extra voorraden in te kopen, waardoor de situatie verder verslechtert en de prijzen verder stijgen. Dit hamstergedrag onder bedrijven versterkt deze problematiek.

Het is de vraag wanneer de markt weer tot rust komt, want een aanhoudend hoge inflatie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen voor het monetaire beleid van centrale banken, maar ook voor de algehele economische stabiliteit. Hoge inflatie raakt vooral de mensen met lage inkomens, omdat die relatief gezien meer geld kwijt zijn aan boodschappen en andere producten.

Inflatie in Duitsland schiet omhoog, producentenprijzen laten grootste stijging zien sinds 1951

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »