Fed zet balans open voor andere centrale banken

Fed zet balans open voor andere centrale banken

De Federal Reserve heeft dinsdag een nieuwe repo faciliteit voor buitenlandse en internationale monetaire autoriteiten geopend. Via dit nieuwe loket kunnen centrale banken wereldwijd hun Amerikaanse staatsleningen tijdelijk omwisselen voor dollars. Die centrale banken kunnen de dollars vervolgens beschikbaar stellen aan financiële instellingen in eigen land.

Volgens de Fed draagt deze nieuwe faciliteit bij aan het soepel functioneren van de markt voor Amerikaanse staatsobligaties. Het geeft centrale banken wereldwijd de mogelijkheid om aan dollars te komen, zonder daadwerkelijk Amerikaanse staatsobligaties op de markt te brengen. Ook moet deze maatregel, samen met de eerder aangekondigde dollarswaps voor verschillende centrale banken, bijdragen aan wereldwijde dollarliquiditeit.

Run op de Amerikaanse dollar

Deze nieuwe repo faciliteit start op 6 april en zal tenminste zes maanden duren. Verschillende centrale banken zullen van deze optie gebruik maken om aan dollars te komen. Eerder schreef Sander Boon al over de run op de Amerikaanse dollar, omdat dit de belangrijkste funding currency in de wereld is. Uit dat Insider artikel:

"Eerder schreven we al dat de dollar de mondiale funding currency is. Het is de ‘taal’ waarin financiële markten met elkaar communiceren. Op het moment dat een externe schok, zoals nu door het corona-virus, schade veroorzaakt aan de aanbodzijde van de economie, dan volgt niet snel daarna een tekort aan dollars. Vrij snel nadat de financiële turbulentie begon, ontstond er dan ook opwaartse druk op de dollarkoers. Na een aanvankelijke daling van de dollar koers was er sprake van een plotselinge sterke stijging."

Dollarswaps

Zoals we eerder al schreven heeft de Amerikaanse centrale bank naast een groot opkoopprogramma en een renteverlaging ook nieuwe dollarswaps aangekondigd. Die laatste maatregel kreeg in de media veel minder aandacht, maar is zeker niet minder belangrijk. Met de terugkeer van dollarswaps voorziet de Fed andere centrale banken van broodnodige dollarliquiditeit. Nog een passage uit het artikel van Sander Boon over de run op de dollar:

"Om de illiquiditeit in de belangrijkste markt ter wereld te verzachten, vestigde de Fed de aandacht op de zogenaamde swap-lines die het sinds 2008 heeft met andere belangrijke centrale banken. De condities om via deze swap-lines aan dollars te komen werden versoepeld. Tevens kondigden verschillende centrale banken aan om ook op langere termijn dollars te verschaffen.

Omdat deze acties niet voldoende waren, kwam er de aankondiging dat meer centrale banken werden toegevoegd aan het netwerk. Bovendien gaan centrale banken vanaf 23 maart ook dagelijks dollars aanbieden aan marktpartijen."

Deze nieuwe repo faciliteit voor centrale banken is in feite een aanvulling op de eerder aangekondigde dollarswaps. Ook centrale banken kunnen nu hun Amerikaanse staatsleningen bij de Federal Reserve aanbieden in ruil voor dollars. Dat moet voorkomen dat ze het schuldpapier massaal gaan dumpen, met een stijging van de Amerikaanse rente tot gevolg.

China

China heeft een groot dollarprobleem, omdat haar economie voor een groot gedeelte gefinancierd is met dollarleningen. De centrale bank heeft weliswaar veel dollarreserves, maar die zijn niet zo groot als de dollarverplichtingen van Chinese bedrijven. Nu de dollarliquiditeit opdroogt en beleggers hun geld weghalen uit opkomende markten dreigt ook voor China een groot probleem te ontstaan. Sander Boon schreef begin 2018 al over het Chinese dollarprobleem.

"De Chinese centrale bank heeft geen dollar-yuan swap-line met de Amerikaanse Federal Reserve. Hierdoor kan China niet aan dollars komen in een crisissituatie, wat tot een Chinese kredietcrisis en zelfs een Azië-crisis kan leiden die verder gaat dan de variant van 1997. De omvang van de dollarleningen nu is namelijk vele malen groter dan toen."

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »