Europese Commissie wil 'hate speech' en extreme content aanpakken

Europese Commissie wil 'hate speech' en extreme content aanpakken

De Europese Commissie organiseert deze week een bijeenkomst met vertegenwoordigers van verschillende sociale media bedrijven, met als doel gedachten uit te wisselen over het effectiever bestrijden van 'hate speech', racisme, terroristische propaganda en andere berichten met 'extremistische inhoud' op het internet.

Hieronder de vertaling van het persbericht dat de Europese Commissie vandaag naar buiten bracht.

"Terroristische propaganda en andere berichten die online aanzetten tot geweld en haat vormen een serieuze bedreiging voor de veiligheid en de fundamentele rechten. Dit vereist een collectieve reactie van alle betrokken partijen, inclusief de internetbedrijven.

De afgelopen jaren hebben online platforms aanzienlijk meer middelen ingezet om gewelddadige en extremistische berichten zo snel mogelijk te kunnen verwijderen, onder andere door automatische verwijdering.

Dit begint resultaten op te leveren. Echter, ook al zijn er tienduizenden berichten met illegale inhoud weggehaald, er zijn er nog honderdduizenden meer die nog online staan. En de verwijdering daarvan dient snel te gebeuren, want hoe langer het materiaal online staat, hoe groter het bereik is en hoe meer de boodschap zich kan verspreiden en kan groeien. Voortbordurend op de huidige vrijwillige aanpak moet er meer inspanning worden geleverd en moet er meer vooruitgang worden geboekt.

De Europese Commissie rekent op online platforms om meer inspanning te leveren om deze dreigingen snel en alomvattend aan te kunnen pakken. Daaronder valt ook nauwere samenwerking met nationale autoriteiten en instanties die zich bezig houden met handhaving en het intensiever uitwisselen van kennis tussen de online platformen, om te voorkomen dat illegale berichten weer opnieuw opduiken.

We zullen de samenwerking met sociale media bedrijven blijven promoten om terroristische en andere illegale inhoud op het internet op te sporen en te verwijderen en waar nodig wetgeving voorstelling als aanvulling op het bestaande wetgeving."

Meer controle op het internet

In mei 2016 kondigden de Europese Commissie en vier grote sociale media bedrijven (Facebook, Twitter, Youtube en Microsoft) al een richtlijn aan om zogeheten 'hate speech' effectiever te kunnen bestrijden. Een jaar later, in juni 2017, riep de Europese Raad de internetbedrijven op nieuwe technologieën te ontwikkelen die 'ongewenste berichten' op het internet automatisch te kunnen verwijderen.

Sociale media en andere online platforms liggen de laatste jaren steeds meer onder vuur, omdat ze te weinig zouden doen om 'ongewenste' berichten te verwijderen. Dat beperkt zich niet alleen tot berichten die oproepen tot geweld, maar ook tot informatie die de overheid liever buiten het bereik van het grote publiek wil houden.

Zo werd in Duitsland enige tijd geleden een nieuwe wet aangenomen, waarmee zeer hoge boetes opgelegd kunnen worden aan grote sociale media bedrijven als Facebook, Twitter en Google, indien ze de 'ongewenste' berichten niet tijdig verwijderen. En dat leidt tot bizarre situaties, waarbij sociale media met een zekere willekeur berichten en video's weghalen, onzichtbaar maken of uit de zoekresultaten verwijderen. Ook als deze die niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden.

Lees ook:

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »