Een goed begin: goud als Trend Tracker voorbeeld

Een goed begin: goud als Trend Tracker voorbeeld

De goudprijs wist in december haar neerwaartse trend te doorbreken en maakte vervolgens een indrukwekkende eindejaarsrally. Deze beweging kwam niet geheel onverwacht, want een maand geleden schreef ik in dit artikel voor Insiders al over een aanstaande trendverandering in de goudmarkt. Dit werd ingegeven door de Trend Tracker, een zelf ontwikkeld beleggingsmodel op basis van technisch analyse.

Trend Tracker is een fractaal geometrisch systeem. Op basis van technische analyse en grafieken worden waarschijnlijkheden opgesteld voor de toekomst. Centraal staan de goudgekleurde getallen uit de Fibonacci-reeks (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc.), de Lucas-reeks (2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76 etc.) en de Padovan-reeks (1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37 etc.) en de verhoudingen tussen de getallen uit deze reeksen.

De eerste afbeelding geeft de meest recente weekgrafiek van goud. De toelichting op deze grafiek en de voorspelling die ik een maand geleden deed, vindt u hieronder.

[caption id="attachment_12854" align="alignleft" width="380"] Weekgrafiek goud 30 december 2019[/caption]

Analyse goud

[caption id="attachment_11736" align="alignleft" width="380"] Weekgrafiek goud 19 november 2019[/caption]

De trend wordt weergegeven door de blauwe trendlijnen. Een belangrijk kenmerk van trendlijnen is dat ze vaak parallel aan elkaar lopen. Hier is de trend gelijk aan de standaardgolf uit het Elliott Wave Principe van vijf subgolven. Daarbij lopen de trend-subgolven 1, 3 en 4 niet alleen volledig parallel aan elkaar lopen maar zijn ze ook in tijd volledig gelijk aan elkaar zijn.

Hetzelfde geldt voor de correctie-subgolven 2 en 4. Ook die lopen parallel aan elkaar en zijn ook in tijd gelijk aan elkaar, te weten 11 bars. Hieruit volgt dan ook dat de golven 1,2 en 3,4 evenzo een gelijke tijdsduur kennen, in dit geval 37 bars. Bovendien lopen de rode lijnen vanuit de bodems van 1 en 2 en de top van 3 en bodem van 4 precies parallel aan elkaar.

De tijd - de cyclus - wordt vooral weergegeven door de MMM-indicator, die gemiddeld 21 bars en maximaal 29 bars telt. Bars staan hier voor candles op de grafiek, waarbij elke bar een beursweek weergeeft. Dat betekent dat er gemiddeld bij 21 bars (21 beursweken) en uiterlijk 29 bars een bodem of top in de koers komt. In de grafiek komt de koersbodem bij bar 27, waar hij bovendien afketst op de parallelle trendlijn.

De verhouding tussen trendgolf 1 en trendgolf 3 is 162%, waarbij hun correctiegolven 2 en 4 elk 38% terugvallen.

De vorm is het minst belangrijk. Bij het Elliott Wave Principe echter is vorm het belangrijkste gevolgd door verhouding en tijd. Vormen hebben echter het grote nadeel dat ze subjectief en suggestief zijn. Bovendien manifesteren ze zich vaak pas halverwege of tegen het einde van de trend waardoor er vaak fouten kunnen optreden.

In Trendlines Insider ga ik de belangrijkste beurzen voor u bijhouden. Wilt u precies weten hoe het Trend Tracker systeem werkt en wilt u mijn beursanalyses volgen, meldt u dan hier aan als abonnee op Trendlines Insider.

Geotrendlines geeft geen beleggingsadviezen.

Eric Mecking

Eric Mecking

drs. Eric Mecking is historicus, schrijver, spreker, financieel-economisch analist en adviseur. Hij heeft zich gespecialiseerd in cyclisch denken en beursanalyses. Zijn unieke cyclische beleggingssysteem - Trend Tracker - gebruikt hij om te handelen op de financiële markten en om de belangrijkste beursontwikkelingen bij te houden voor Geotrendlines.

Lees alles van Eric Mecking »