China en Rusland bekritiseren nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie

China en Rusland bekritiseren nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie

China en Rusland hebben met verontwaardiging gereageerd op de nieuwe veiligheidsstrategie van de Verenigde Staten, waarin beide landen worden neergezet als bedreiging voor de machtspositie van Washington. Beide landen worden in de Amerikaanse veiligheidsstrategie getypeerd als 'revisionistische' machten, die de wereld naar hun eigen idealen willen vormgeven.

In het nieuwe beleidsdocument van de Amerikaanse regering staat dat de macht van China ingeperkt kan worden door harder op te treden tegen overname van intellectuele eigendommen, terwijl de macht van Rusland bestreden zou moeten worden met een harder optreden tegen zogeheten desinformatie die erop gericht is verdeeldheid te zaaien in het Westen.

China en Rusland als bedreiging

De Chinese ambassade in de Verenigde Staten heeft vandaag laten weten dat alleen samenwerking tussen beide landen tot een win-win situatie kan leiden en dat een confrontatie alleen verliezers zal opleveren. Uit de verklaring:

"Hoe China en de Verenigde Staten elkaar zien en hoe ze hun bilaterale relaties definiëren is niet alleen in het belang van de bevolking van beide landen, maar ook in het welzijn van de internationale gemeenschap. De Verenigde Staten claimen aan de ene kant een relatie met China op te bouwen, terwijl ze China aan de andere kant in de oppositie plaatsen. Dat is niet alleen inconsistent met de realiteit van integratie en wederzijdse afhankelijkheid van beide landen, ook gaat het in tegen de inspanning om meer samen te werken op bilateraal en internationaal vlak."

De Chinese ambassade schrijft in haar verklaring dat China bereid is met alle landen samen te werken, mits dat gebeurt op basis van wederzijds respect. De Verenigde Staten zouden zich daarop aan moeten passen en moeten accepteren dat China zich ontwikkeld, zo lezen we in de verklaring.

Geen herstel in relatie met Rusland?

Ook vanuit het Kremlin kwam er harde kritiek op de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, heeft het beleidsdocument een sterk 'imperialistisch karakter', waaruit blijkt dat de regering in Washington nog niet van plan de unipolaire wereld los te laten die gedomineerd wordt door Amerikaanse belangen en Amerikaanse beïnvloeding.

Het nieuwe veiligheidsrapport van de VS wekt de indruk dat Moskou en Washington er niet in geslaagd zijn het wederzijdse vertrouwen te herstellen. De relatie bereikte eind vorig jaar een dieptepunt, toen oud-president Obama vlak voor zijn vertrek besloot een aantal Russische ambassadeurs het land uit te zetten. Rusland reageerde daarop door het aantal Amerikaanse diplomaten in Moskou op een gelijk niveau te brengen met het aantal Russische diplomaten in Washington.

Sinds het aantreden van president Trump was er enige hoop op verbetering van de relatie tussen de twee grootmachten. Een uitzonderlijk lang gesprek tussen de twee regeringsleiders tijdens de G-20 en het daarop volgende akkoord over de-escalatie zones in Syrië gaf hoop op een verbetering van de situatie, maar met het nieuwe veiligheidsdocument dat nu naar buiten is gebracht lijkt de VS zich weer meer te distantiëren van China en Rusland.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »