Centrale banken kochten in oktober weer goud

Centrale banken kochten in oktober weer goud

Centrale banken hebben opnieuw goud aan hun reserves toegevoegd. Na twee maanden van netto goud verkopen kwam er in oktober per saldo juist goud bij, namelijk 22,8 ton. De totale aankopen waren in oktober iets groter dan in augustus en september, maar het aantal verkopen lag beduidend lager. Landen als Turkije en Oezbekistan brachten in die maanden nog veel edelmetaal op de markt vanwege schaarste aan valutareserves. Mogelijk was er sprake van een liquiditeitsprobleem, want in oktober voegden deze twee landen weer goud aan hun voorraden toe.

In de maand oktober waren Oezbekistan (8 ton), Turkije (7 ton), de Verenigde Arabische Emiraten (6 ton), Qatar en India (beide 2 ton) de grootste kopers in de markt. De enige verkopen van edelmetaal kwamen voor rekening van Mongolië (-2,5 ton) en Rusland (-0,1 ton). Vooral die laatste is opvallend, aangezien Rusland tot begin dit jaar nog structureel edelmetaal aan haar reserves toevoegde. De centrale bank van Rusland stopte in maart met goud kopen. Ook de centrale bank van China is al ruim een jaar niet meer actief op de goudmarkt. Daardoor zijn de totale goudaankopen van centrale banken dit jaar wat lager dan in voorgaande jaren.

Goud tegen marktwaarde

De goudvoorraden hebben dit jaar voor centrale banken aanzienlijk meer rendement opgeleverd dan de valutareserves. Zo is de goudkoers sinds het begin van dit jaar in euro's met 12% en in Amerikaanse dollars zelfs met 20% gestegen. Veel centrale banken zetten hun goudreserve tegen marktwaarde op de balans, wat betekent dat de totale waarde meestijgt met de goudkoers. Daarmee kunnen ze een waardedaling van andere bezittingen, zoals staatsobligaties, makkelijk opvangen.

Centrale banken houden een goudvoorraad aan als ultieme reserve. In tijden van stress biedt de goudvoorraad volgens DNB onderpand om opnieuw te beginnen. Daarmee is het gele metaal het ultieme vertrouwensanker voor het financiële stelsel, ook al vertegenwoordigt het tegen de huidige koers slechts een fractie van de waarde van alle financiële activa. Zo heeft de Nederlandse goudvoorraad momenteel een waarde van bijna €30 miljard, terwijl de staatsschuld zo'n €490 miljard bedraagt. Voor veel ontwikkelde landen geldt dat de goudreserve slechts een fractie is ten opzichte van de omvang van de staatsschuld.

Centrale banken waren in oktober weer netto koper van goud (Bron: World Gold Council)

Frank Knopers

Frank Knopers

Frank Knopers studeerde bedrijfswetenschappen aan de Universiteit Twente in Enschede en behaalde een Master in Financial Management met een onderzoek naar de effectiviteit van waardebeleggen (value investing) in Nederland. Sinds het uitbreken van de financiële crisis is Frank zich gaan verdiepen in het geldsysteem en de goudmarkt.

Lees alles van Frank Knopers »