Britse overheid voert informatieoorlog tegen Rusland

Britse overheid voert informatieoorlog tegen Rusland

De Britse overheid heeft met steun aan het Integrity Initative een bijdrage geleverd aan de verspreiding van negatieve berichten over Rusland. Dat blijkt uit nieuwe documenten die zijn vrijgegeven door Anonymous. Uit deze documenten blijkt dat de denktank met financiële steun van de Britse overheid en de NAVO een netwerk van journalisten verzamelde om negatieve informatie over Rusland te verspreiden.

Een van de documenten die hackers van Anonymous wisten te bemachtigen geeft inzage in de doelstellingen van het Integrity Initiative. In een betreffende document, gericht aan het Britse ministerie van Defensie, vraagt de denktank extra financiële middelen om een netwerk van journalisten op te bouwen en te mobiliseren. Het gaat dan specifiek om journalisten die het vermeende gevaar van Russische inmenging zien en deze boodschap kunnen uitdragen.

Wat is het Integrity Initiative?

Het Integrity Initiative werd in 2016 opgericht door een samenwerking van het Institute for Statecraft en de Vrije Universiteit van Brussel met als doel het 'Russische gevaar' voor democratische instellingen in Europa onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, defensie en het grotere publiek.

De denktank streeft een aantal verschillende doelen na, zoals een hardere opstelling van de overheid tegenover Rusland en de publicatie van meer nieuwsberichten over de dreiging van Rusland in de media. Ook heeft het Integrity Initative als doel de jongere generaties te informeren over desinformatie en de gevaren van beïnvloeding via sociale media. Op deze manier moet er in de hele samenleving meer bewustwording komen van de 'Russische bedreiging'.

Het Integrity Initative probeert deze doelen te bereiken met één-op-één briefings voor politici, hooggeplaatste figuren in het leger en voor journalisten. Ook wil de denktank voor haar bewustwordingscampagne artikelen publiceren op verschillende websites.

Doelstellingen en activiteiten van het Integrity Initiative (Bron: Anonymous)

Resultaten van het Integrity Initiative

In dit document staat een overzicht van de verschillende artikelen die met steun van het Integrity Initiative tot stand zijn gekomen. Veel artikelen zijn geschreven door Ben Nimmo, een journalist die door de denktank betaald werd voor zijn werkzaamheden. De artikelen gaan over vermeende Russische inmenging in de Britse verkiezingen, Russische desinformatie over Syrië, propagandatechnieken van het Kremlin en de nieuwssite Sputnik als propagandakanaal voor het Kremlin.

Ben Nimmo publiceerde niet alleen artikelen over de vermeende Russische dreiging, ook werd hij in diverse artikelen geciteerd als deskundige. In deze artikelen probeerde hij bepaalde politici te koppelen aan het Kremlin, zoals Jeremy Corbyn en Nigel Farage. Ook suggereerde hij dat het Kremlin trollen gebruikt om berichten te verspreiden die de visie van het Kremlin ondersteunen.

Deze artikelen worden genoemd in een rapportage over de impact van de denktank

Documenten van het Integrity Initiative laten vergoeding voor een journalist zien

Het Integrity Initiative ontving bijna £2 miljoen van de regering

Reactie Integrity Initiative

Het Integrity Initiative schreef in een reactie op haar website dat ze het betreurt dat deze informatie naar buiten is gekomen en dat Russische media als Russia Today en Sputnik deze informatie gepubliceerd hebben. Volgens de denktank gaat het om gedateerde documenten die alleen voor intern gebruik bestemd waren.

"Het is natuurlijk betreurenswaardig dat de documenten van het Integrity Initiative zijn gestolen en online zijn gezet. Nog ernstiger is dat Russische staatspropaganda - in strijd met een verdedigbare praktijken - een groot aantal namen en contactgegevens hebben gepubliceerd.

We hebben nog niet de kans gehad om alle documenten te analyseren, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen of ze allemaal echt zijn of dat ze vervalste informatie bevatten. Hoewel duidelijk is dat veel van het materiaal inderdaad op systemen van het Integrity Initiative stond, is veel ervan gedateerd en nooit gebruikt.

Zo stonden veel van de gepubliceerde namen op een interne lijst van deskundigen die als potentiële kandidaten voor toekomstige samenwerking werden beschouwd. In veel gevallen zijn ze nooit benaderd door het Integrity Initiative en hebben er niet aan bijgedragen. Ook waren deze documenten om die reden niet opgenomen in financieringsvoorstellen.

Niet alleen hadden deze individuen niets te maken met het programma, ze hebben misschien zelfs nog nooit van ons gehoord. We hebben natuurlijk geprobeerd contact op te nemen met alle genoemde personen waar we de contactgegevens van hebben, om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van wat er is gebeurd."

Informatieoorlog

Deze onthullingen laten zien dat er aan alle kanten sprake is van een informatieoorlog. Het is denkbaar dat Russische media inderdaad proberen ons te beïnvloeden door bepaalde onderwerpen groot uit te lichten of onvolledig te behandelen, maar datzelfde kan ook gezegd worden van de berichtgeving in de Westerse media.

Deze praktijken van het Integrity Initiative benadrukken het belang van onafhankelijke en neutrale journalistiek, die bij voorkeur geen directe of indirecte financiering krijgt van overheden.

Redactie

Redactie

Dit artikel is geschreven door de redactie van Geotrendlines.

Lees alles van Redactie »